Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEKNIK- att bygga ett elfordon

Skapad 2018-08-29 15:41 i Aroseniusskolan Ale
Grundskola 9 Teknik
Du ska i grupp konstruera och bygga ett fordon som drivs av en elmotor. Du ska tillsammans med din grupp också under arbetsprocessen hitta förbättrings möjligheter och testa dessa. Arbetet avslutas med uppvisning och test av fordonets kapacitet och styrförmåga. Även dess design granskas. Det ska skrivas rapport om utvecklingsarbetet och en konstruktionsskiss ska göras.

Innehåll

 

Bygge av elfordon

Tidsåtgång: v. 34 till v. 36 

Projektbeskrivning

Ni ska i gruppen konstruera och designa ett fordon som drivs med hjälp av en elmotor.
Ni ska under arbetsprocessen hitta förbättrings möjligheter och testa dessa. där ni ska enskilt föra en Loggbok över gruppens framgångar/motgångar

Ni ska skriva en enskild rapport över arbetsprocessen och hur utvecklingsarbetet har gått tillväga och vad man själv skulle vilja fortsätta att utveckla och en skiss över konstruktionen.

 Titta på Youtube efter inspiration och idéer till bygge 

Materiel

 

·       Kartong 

·       Blompinnar 

·       Trähjul 

·       Sugrör 

·       Batteri 

·       Elmotor 

·       Elledningar 

·       Aluminiumburkar 

·       Lim 

·       Tejp 

·       Papper 

·       Gummiband 

·       Ståltråd 

·       Glasspinnar 

·       PET-flaska 

 
Arbetet avslutas med uppvisning och test av fordonets kapacitet och styrförmåga. Även dess design kommer att granskas
 

LÄRANDE MATRIS®

(KOMMER ATT KOMPLETTERAS, ÄR INTE FÄRDIG)

 
Ladda om

refresh

 
Ladda ner
Jag...      
BYGGE AV ELFORDON
provar något sätt att utforma konstruktionen
provar olika sätt att utforma konstruktionen och väljer den bästa lösningen
provar olika sätt att utforma detaljer genom att göra små förändringar i konstruktionen och väljer den bästa lösningen
genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och...
... möjliga idéer till lösningar
pröva pröva och ompröva systematiskt pröva och ompröva
 
konstruerar ett enkelt elfordon som kan röra sig framåt
konstruerar ett elfordon som kan röra sig framåt i en rak linje
konstruerar ett elfordon som kan styras i den riktning man vill
utformar fysiska eller digitala modeller som är... enkla utvecklade välutvecklade och genomarbetade
ARBETSPROCESSEN
är delaktig i gruppens arbete
är delaktig i gruppens arbete och kommer med idéer på förbättringar
är delaktig i gruppens arbete och kommer med idéer på förbättringar samt ser till att det blir genomförda
Eleven...
... leder framåt under arbetsprocessen
bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning formulerar och väljer handlingsalternativ som
 
 
 
 
... där intentionen i arbetet är... till viss del synliggjord relativt väl synliggjord väl synliggjord
DOKUMENTATION
gör en enkel skiss över fordonet och dess komponenter
gör en tydlig skiss över fordonet och dess komponenter
gör en tydlig skiss över fordonet och dess komponenter där funktionen framgår
 
skriver loggbok varje lektion där jag beskriver vad vi gjort, vad som gått bra/dåligt, planering för nästa lektion
skriver loggbok varje lektion där jag beskriver vad vi gjort, vad som gått bra/dåligt, planering för nästa lektion
skriver loggbok varje lektion där jag beskriver vad vi gjort, vad som gått bra/dåligt, planering för nästa lektion
 
skriver en enkel rapport
skriver en utvecklad rapport
skriver en välutvecklad rapport
gör dokumentationer av arbetet som är...
... med skisser, modeller, ritningar eller rapporter
enkla utvecklade välutvecklade

 

Uppgifter

  • Loggbok för bygge av elbil

  • Rapport om elfordon

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: