Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO planering 2018/19 åk 5

Skapad 2018-08-29 16:14 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F
Planering i SO för åk 5 i von Bahrs skola

Innehåll

Planering i SO för åk 5 i von Bahrs skola

v. 34-37 Samhällskunskap

                Valet s. 103 – 121

Centralt innehåll Lgr11: Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Kunskapskrav Lgr11: Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

 

v. 38-51 Geografi

                Norden (Upptäck Europa/Norden s. 24 – 49), (Samhällskunskap s. 33 – 37), (Upptäck Religion s. 150 – 151) + arbetsbok

               Europa (Upptäck Europa/Norden s. 4 – 22) + arbetsbok

Centralt innehåll Lgr11: Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kunskapskrav Lgr11: Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

v. 2-7 Historia

           Vasatiden (Boken om historia 2 s. 4 – 37)

Centralt innehåll Lgr11: Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Kunskapskrav Lgr11: Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

v. 9-12 Samhällskunskap

            Källkritik (Samhällskunskap 4-6 Grundbok s. 40 – 60)

Centralt innehåll Lgr11: Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Kunskapskrav Lgr11: Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

v. 13– 15 Geografi

                   Europa (Länder i arbetsboken)

Centralt innehåll Lgr11: Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kunskapskrav Lgr11: Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

v. 17-23 Religion

                Kristendom, Judendom och Islam (Upptäck Religion s. 4 – 90)

Centralt innehåll Lgr11: Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam och judendom.

Kunskapskrav Lgr11: Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

 

 

Vi arbetar i böckerna:

Upptäck Europa/Norden + arbetsbok

Samhällskunskap 4-6 Grundbok

Boken om historia 2

Upptäck Religion

                                       

               

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: