Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva engelska åk 5 Ht-18

Skapad 2018-08-29 16:35 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Engelska
Du kommer att få skriva olika slags texter.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

 •  Skriva texter på begriplig engelska med ett varierat ordförråd
 •  Skriva texter med innehåll, fullständiga meningar och sammanhang
 •  Ge och ta respons på olika texter

Hur vi ska arbeta med området:

 • Du kommer att arbeta med olika skriftliga övningar 
 • Du kommer att få ge och ta respons på olika texter

 

Tidsplan: 

Arbetet löper under hela året men utvärderas med jämna mellanrum (matris)

 

Hur det ska bedömas:

Dina texter kommer att bedömas utifrån matrisen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Skriva engelska åk 5 Ht-18

Skriva
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i skrift
Du kan skriva enkla och begripliga texter med fraser och meningar.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med ord fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Respons
Bedömningen avser elevens förmåga att ge och ta respons.
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina texter.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
Du kan bearbeta och göra förbättringar av dina texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: