Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2018-08-29 16:57 i Vendels skola Tierp
Välkommen in i en spännande tid med massa nya kunskaper om fantastiska saker som finns och händer i universum. Du kommer att få mer kunskap om solsystemet och dess himlakroppar. I detta arbete kommer du även lära dig mer om tid och årstider. Vi kommer se på filmer och läsa om människan i rymden.
Grundskola 4 Fysik NO (år 1-3)

I arbetsområdet "Rymden" ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig dag, natt, månader, år och årstider. Vi ska även lära oss om människan i rymden och historiska upptäckter.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen i fysik inom kunskapsområdet Astronomi är att du ska utveckla din förmåga att ...

Undervisningens innehåll

VAD?

Vi kommer att arbeta med:
- solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.
- begrepp och fenomen i universum som t ex stjärna, stjärnbild, galax, månfaser.
- dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
- människan i rymden.
- satelliter.
- historiska berättelser kring universum.
- elevernas frågor och funderingar kring rymden.

HUR?

Vi ska
-se filmer
-titta på bilder
-samtala och diskutera
-läsa texter
-arbeta med frågeställningar
-göra ett arbete om ett astronomibegrepp eller en planet.

Följande centrala innehåll ur kursplanen för fysik kommer vi att beröra:

Bedömning

Du ska...

 • kunna beskriva uppbyggnaden av solsystemets himlakroppar och dess rörelse.
 • känna till solens betydelse för livet.
 • kunna beskriva och förklara begreppen dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet. 
 • kunna beskriva och förklara begreppen solen, månen, stjärna, stjärnbild, planet, galax, gravitation, dragningskraft, komet och meteorit.
 • kunna berätta om hur människan utforskat rymden.
 • känna till berättelser om vad man trodde förr om universum.
 • kunna söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen till att skapa egna texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

NO Fy
Fysik Astronomi Vt-2015 åk 4

>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
Kunskaper om himlakroppar och dess rörelser
 • Fy  E 6
Kan enkelt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kan beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kan utförligt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kunskaper om dag/natt, månader och årstider.
 • Fy  E 6
Kan enkelt förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kan förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kan utförligt beskriva hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kunskaper om fysikaliska fenomen
T ex solen, månen, stjärna, stjärnbild, planet, galax, gravitation, dragningskraft, komet och meteorit.
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
Har grundläggande kunskaper inom arbetsområdet.
Har goda kunskaper inom arbetsområdet.
Har mycket goda kunskaper inom arbetsområdet.
Kunskaper om människan i rymden och användandet av satelliter.
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
Kan nämna någon person som varit i rymden samt på ett enkelt sätt beskriva vad en satellit är.
Kan berätta om någon som varit i rymden samt beskriva vad en satellit är och ge exempel på vad de används till.
Kan på ett utförligt sätt berätta om någon som varit i rymden samt berätta om satelliter och hur de används.
Beskriva och förklara
Använder ett vardaglig språk.
Blandar ett vardagligt språk med ett naturvetenskapligt språk.
Använder ett naturvetenskapligt språk.
Läsa och förstå faktatexter inom arbetsområdet
 • Fy  E 6
Kan med stöd och hjälp förstå innehållet och plocka relevant fakta ur en faktatext i ämnet.
Kan mestadels på egen hand förstå innehållet och plocka relevant fakta ur en faktatext i ämnet.
Kan på egen hand förstå innehållet och plocka relevant fakta ur en faktatext i ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: