Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 åk 8 Teknik: Kommunikation genom tiden

Skapad 2018-08-29 17:24 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP åk 8 i teknik.
Grundskola 8 Teknik
Kommunikation genom tiderna Vi har i alla tider skickat meddelande till varandra. Det som för några århundraden sedan var fantasier har idag blivit verklighet genom teknikens utveckling. Häng med på en resa från röksignaler och runor, via böcker, telegrafer och radio, till mobiltelefoner och annan modern teknik!

Innehåll

Mål

  • Känna till olika sätt vi människor använt oss av för att ta kontakt och kommunicerat med varandra genom historien.
  • Känna till olika tekniska hjälpmedel vi använt oss av för att skicka och sprida information genom historien.
  • Kunna se positiva och negativa konsekvenser av olika kommunikationstekniker för människan, samhället och naturen.

 

Innehåll

Tekniska lösningar

- Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av

information

- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Teknik, människa, samhälle och miljö

- Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har

möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska

innovationer.

-  Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

- Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala

aspekter.

Genomförand

Vecka 34-38

Studiebesök på Kulturen, genomgångar, praktiska arbetsuppgifter som att bygga en högtalare, film och instuderingsuppgifter.

Bedömning

Bedömning sker enligt matrisen.
2 st minitest på örat och ljud.
Praktiskt arbete
Skriftligt prov tisdagen den 18 september.

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

att utveckla sin förmåga att

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats

  över tid. (lgr 11)

Matriser

Tk
Jä ht-18 åk 8 Teknik: Kommunikation /RG, MSR, CB, FL, MW, JL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att
"Eleven kan beskriva ... ...för att uppnå ändamåls- enlighet och funktion T.ex. Din förklaring på hur telegrafen/fonografen/högtalaren fungerar."
...hur enkelt identifierbara delar samverkar... T.ex Du förklarar mycket enkelt eller missar flera delar. "
...hur ingående delar samverkar ... T.ex Du förklarar rätt men inte allt ingående, eller förklarar ingående och det mesta korrekt."
...hur ingående delar samverkar och visar på andra liknande lösningar.... T.ex Du förklarar allt ingående och korrekt."
"under arbetsprocessen… T.ex Processen när du bygger din högtalare"
...bidra eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt T.ex. Behöver mycket hjälp "
formulera och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt T.ex. Behöver hjälp men klarar mycket själv "
formulera och väljer eleven handlings-alternativ som leder framåt. T.ex. Klarar det mesta själv. Är självständig efter instruktionen.
Förmågan att
"använda tekniska begrepp och uttrycksformer Eleven kan.. använda ämnesspecifika- begrepp med….
...viss användning av tekniska begrepp viss användning 
T.ex. Du kan förklara en del begrepp och sätta in dem i rätt sammanhang
....relativt god användning av tekniska begrepp relativt god användning T.ex. Du kan förklara de flesta begrepp och kan sätta in dem i rätt sammanhang
.....god användning av tekniska begrepp god användning
 T.ex. Du kan förklara alla begrepp och kan sätta in dem i rätt sammanhang
Förmågan att
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika sätt att kommunicera på kan få olika konsekvenser. enkla och till viss del underbyggda resonemang T.ex Ger exempel på någon förändring och vad det har lett till
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika sätt att kommunicera på kan få olika konsekvenser. utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang T.ex Ger exempel på förändringar och vad det har lett till i minst 2 led
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika sätt att kommunicera kan få olika konsekvenser. välutvecklade och väl underbyggda resonemang T.ex Ger exempel på flera förändringar och vad det har lett till i minst 2 led eller eller förändring i 3 led
Förmågan att
analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken förändrats över tid.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta. enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta. utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta. välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: