Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 6

Skapad 2018-08-29 18:51 i Bodaskolan Älvkarleby
Pedagogisk planering för området rymden åk 6.
Grundskola 6 NO (år 1-3) Fysik
Jorden roterar som en snurra runt sin axel samtidigt som solens strålar hela tiden träffar vår planet. Rymden är stor och det är en mycket spännande resa som vi kommer att göra under kursen. Vi får se jorden ur ett annat perspektiv än vad vi är vana vid. Har du funderat på hur länge Christer Fuglesang var i rymden? Hur klarade han sig? Hur ser jorden ut därifrån? Vad beror våra årstider på? Varför trillar vi inte av jordklotet? Hur bildades Universum? Detta är några frågor kommer vi att diskutera. Även om vi inte kan hitta svar på alla våra frågor kommer vi lära oss mycket om jorden, dess närmaste grannar och om rymden.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • redogöra för himlakroppars rörelse och gravitation
 • namnge planeterna i vårt solsystem.
 • namnge några himlafenomen.
 • förklara varför vi har dag och natt.
 • förklara varför månen har olika faser
 • förklara varför Sverige har olika årstider.
 • människans insatser i rymden och användning av satelliter och rymdsonder
 •  

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att genomföra arbetsområdet "Rymden" och träna på förmågorna:

 • Söka och granska information
 • Tolka information och dra slutsatser
 • Beskriva och förklara


Förmågorna tränas i undervisningen genom att:

 • läraren föreläser och förklarar dag/natt samt årstider
 • vi läser texter av olika slag. 
 • vi tittar på filmer om rymden, samt arbetar med uppgifter omkring detta.

Visa vad du lärt dig och bedömning

Bedömningen görs löpande under arbetet genom observationer av vilka kunskaper du visar på lektionstid  i arbetet med faktakunskaper och muntliga diskussioner. Du ska visa att du kan:

 • redogöra för himlakroppars rörelse.
 • namnge några av planeterna i vårt solsystem.
 • namnge några himlafenomen.
 • förklara skillnad mellan stjärnor och planeter
 • förklara varför vi har dag och natt.
 • förklara varför månen har olika faser samt redogöra för dessa.
 • förklara varför Sverige har olika årstider.
 • berätta/förklara om människan i rymden och användning av satelliter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

NO Fy
Fysik

1
2
3
4
Söka fakta Källkritik
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda fakta
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Ämnesspecifikt
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: