👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trädet under ett år

Skapad 2018-08-29 19:49 i Slottsjordsskolan grs 1-3 Halmstad
Grundsärskola 1 – 3 Bild Naturorienterande ämnen
Vi ska undersöka träd under ett år. Vi kommer att få besöka olika träd då och då under de olika årstiderna.

Innehåll

Syfte 

 • NO
   • Jag jämför och reflekterar över mönster och strukturer i naturen, 
 • NO
  • Jag genomför undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och 
 • NO
     använder  ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Mål

 • jag deltar/medverkar i att prata om träden ek och lönn och hur de förändras under året.
 • jag deltar/medverkar i att prata om djur som lever i närheten av träden 
 • jag upptäcker att det finns olika slags träd
 • jag använder mig av ord och begrepp kopplade till trädet och djuren.

Innehåll

Jag arbetar med:

 • film
 • böcker
 • Trädets delar : stam, trädkrona blad, grenar och rötter
 • Skapande 
 • Årstidsarbete med månaderna.

Bedömning

 • jag visar intresse
 • jag deltar
 • jag medverkar/bidrar

Du får återberätta i ord och med bild något du lärt dig.

Du får klistra in fotografierna på trädet i din NO bok.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  4-6
 • Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
  Bl  4-6
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  4-6
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  4-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  4-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6