Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröken Europa

Skapad 2018-08-29 20:09 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F
Följ med på en otrolig och spännande resa tillsammans med klass 5a!

Innehåll

LPP Fröken Europa

 

Syfte, svenska

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Syfte, geografi

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Kunskapskrav, svenska

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

 

Kunskapskrav, geografi

 

Eleven har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

Arbetssätt:

  • Läsa boken som läsläxa för att sedan arbeta med de olika länderna som barnen i klassen besöker.

  • Ha boksamtal i olika gruppkonstelationer kring det som sker i boken.

  • Svara på läsförståelsefrågor.
  • När vi läst om ett land i boken ska arbetsbladet från “Arbetsboken Europa” göras.

  • Se filmer om Europas olika länder.

 

Bedömning sker löpande under projektets gång. Då tittar jag på följande:

  • Svarskvaliteten på läsförståelsefrågorna. Har eleven förmågan att uttrycka åsikter, se samband och “läsa mellan raderna”?

  • Hur aktiv man är under de gemensamma diskussionerna i klassrummet samt hur aktiv man är under boksamtalen.

  • Om du tillgodogjort dig några kunskaper om de olika länderna i Europa.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: