Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling

Skapad 2018-08-30 07:16 i Centralskolan Tierp
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer arbeta med hur allt började; med en liten bakterie till det som finns idag.

Innehåll

Om arbetsområdet

Du kommer att få lära dig om hur livet har utvecklats till det vi ser idag. Du kommer att få lära dig om hur djur har anpassat sig till olika miljöer och hur de kan sorteras. Du ska få lära känna Charles Darwin och Carl von Linné och vad deras upptäckter har betytt.

Mål med arbetet

Du ska kunna när vi är klara:

 • veta mer om hur livet har utvecklats.
 • förstå hur livet utvecklas hela tiden, även i dag och i morgon.
 • känna till att människan ingår i livets utveckling.
 • kunna ge exempel på hur man kan sortera olika djur. 
 • kunna berätta vilka Darwin och Linné var

Hur ska vi arbeta för att nå målen?

 • Du kommer att arbeta i par, i mindre grupper och enskilt. 
 • Du kommer att se filmer.
 • Du kommer att arbeta med frågeställningar.
 • Vi kommer att ha genomgångar och samtal om texter.

Bedömning och redovisningsform

Du kommer att visa dina kunskaper:

 • i det dagliga arbetet på lektionerna.
 • vid muntliga diskussioner och resonemang.
 • genom att ha förståelse för begreppen och kunna sätta dem i sammanhang. 

De begrepp vi kommer arbeta med är:

blötdjur, broskfisk, cyanobakterier, dinosaurier, däggdjur, evolution, fossil, fotosyntes, förmänniska, groddjur, Homo sapiens, koralldjur, kräldjur, leddjur, neandertalare, nässeldjur, svampdjur, toffeldjur, urdjur, utdöd, utveckling

 

Detta bedöms:

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du kan beskriva livets utveckling och om hur djuren har anpassat sig till olika miljöer och kan sorteras 
 • hur väl du använder de nya ord du har lärt dig
 • att du har förståelse för vilka Darwin och Linné var samt hur deras arbete används än idag

Matriser

Bi
Livets utveckling

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6   Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6   Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Bi  4-6   Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6   Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6   Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
E
C
A
källor och resonemang
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder ett par olika källor. Du kan föra enkla resonemang kring källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder ett par olika källor. Du kan föra utvecklade resonemang kring källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder flera olika källor. Du kan föra välutvecklade resonemang kring källornas användbarhet.
Du kan använda dig av information du har i diskussioner eller för att skapa texter med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda dig av information du har i diskussioner eller för att skapa texter med relativ god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda dig av information du har i diskussioner eller för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget.
Kunskaper
Du känner till fakta om livets utveckling, olika djurgrupper, vilka djur som tillhör dessa, likheter och skillnader m.m. Du använder begrepp som hör till området.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med god användning av biologins begrepp.
Livets utveckling
Du berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. ex. Du vet att djur anpassar sig efter t.ex. maten som finns där den lever.
Du berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer. ex. Du vet att djuret anpassar sig efter t.ex. maten som finns där den lever och hur det påverkar djurets avkomma.
Du berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer. ex. Du vet att djuret anpassar sig efter t.ex. maten som finns där den lever, hur avkomman blir och hur det påverkar framtida avkomma.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan berätta om fossilfynd, Lucy, skelettfynd, kol-14, Charles Darwin, Carl von Linné m.m.
Du kan berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt eller vetenskapsman och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter eller vetenskapsmän och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och vetenskapsmän och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: