Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elina Orientering år 9

Skapad 2018-08-30 07:35 i Söderskolan Falkenberg
Kartkunskap och förståelse för olika färger och symbolers betydelse på kartan. Att orientera i olika närmiljöer med hjälp av enklare kartor.
Grundsärskola 9 Idrott och hälsa
Kartkunskap och förståelse för olika färger och symbolers betydelse på kartan. Att orientera i olika närmiljöer med hjälp av enklare kartor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att du får utveckla en allsidig rörelseförmåga och ett kontinuerligt aktivt deltagande.

Att få vistas ute i naturen under olika årstider.

Att du får möjlighet att använda dig av ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Att du får träna på att samarbeta och få en tilltro till din egen fysiska förmåga.

Bedömning - vad och hur

Ord och begrepp som finns med kartans uppbyggnad och symboler.

Diskussioner om hälsa och rörelse.

Orientera i kända miljöer med hjälp av enklare kartor.

Kännedom om allemansrätten och att visa hänsyn till vår natur.

Att du utvecklar din rörelseförmåga under aktiviteterna som erbjuds. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer i grupp på olika sätt att jobba med kartans uppbyggnad. Detta gör vi bl a praktiskt med naturens material. Vi diskuterar och tittar på kartan. Övar och repeterar att känna igen olika symboler och färger. Praktiskt provar vägval till olika kontroller. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Rörelseförmågor och hur de utvecklas av varierande aktiviteter.
  IDH  7-9
 • Att orientera sig i kända miljöer, såväl med som utan digitala verktyg. Enkla kartors uppbyggnad.
  IDH  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  IDH  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att bidra till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
  IDH  E 9
 • Eleven kan medverka i att genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och bidrar till att anpassa aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
  IDH  E 9
 • Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i kända miljöer och medverkar då i att använda kartor och andra hjälpmedel.
  IDH  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  IDH  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: