Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning av skönlitteratur

Skapad 2018-08-30 07:45 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Skönlitteraturen tar oss till platser vi kanske aldrig besökt, låter oss möta och lära känna människor vi kanske aldrig annars skulle möta och genom dessa platser och möten lär vi oss förstå världen omkring oss - och oss själva - lite bättre. Läsning av romanerna Intet av Janne Teller och Agnes Cecilia av Maria Gripe samt diskussion/reflektion kring texten.

Innehåll

Högläsning och tystläsning Intet av Janne Teller.

Texten diskuteras i helklass eller i mindre grupp. Då och då sker även skriftlig reflektion och/eller uppgift som berör budskap och tema.   

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: