Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"This is me-this is you", year 7 (18/19)

Skapad 2018-08-30 09:02 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
Under de första veckorna ska vi bekanta oss med läromedlet som vi kommer att använda till stor del i sjuan, "What´s up år 7". Temat kommer vara att kunna berätta och beskriva saker som handlar om sig själv och andra.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

arbeta med kommunikation både gällande att tala, skriva, lyssna och läsa. Temat för arbetsområdet är att i dessa olika moment kunna beskriva dig själv och andra.

Arbetssätt

Vi kommer att utgå från vårt huvudmaterial "What´s up" och arbeta med de olika texterna, både att lyssna och förstå och att läsa och förstå. Vi kommer även att ha olika typer av muntlig träning där du tränar på att förstå instruktioner och att kunna föra ett enklare samtal om något välkänt område. Du kommer också få träna på att skriva kortare texter utifrån det specifika temat. Vi kommer även att arbeta med uttal och grammatik kopplat till texterna.

 

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att svara på frågor gällande texterna, både vid genomgång och i din workbook. Du ska lämna in en kortare text till mig där jag hjälper dig att se vad du kan utveckla i ditt skrivande. Vara delaktig vid samtal, både genom att lyssna och att prata själv. Vi kommer även att ha glosträning som läxa och ett avslutande skriftligt prov på kapitlet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: