Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KRISTALLEN HT18 Teamplan och Process veckoreflektion

Skapad 2018-08-30 09:28 i Annebergs förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

 Analys av barnkonferens. Kartläggning.

 

VAR ÄR VI?

 • Vilka mönster kring barnens intressen blev synliga vid barnkonferensen?
 • Vilka situationer fångade barnens intressen?
 • När upplever era barn ett engagemang och delaktighet?
 • Ställ era frågor kring de olika intresseområden som blir synliga  tex. när, var och hur?

Projekt Under Luppen

Då vi spanade efter barnens intresse blev det synligt att småkryp är något som är gemensamt och betydelsefullt i barngruppen. Utomhus letar barnen efter insekter på vår utegård. Inomhus tittar barnen gärna i de böcker med insekter som vi har på förskolan, samt har de visat intresse för de leksaksdjur vi har på avdelningen. I barnens lekar kan vi se att barnen också förvandlas till olika djur.

 

MÅL: VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning? 

*  Sin förståelse för naturvetenskap, liksom sitt kunnande om små kryp.

Frågor utifrån valt/valda mål för arbetslaget: VART SKA VI?

 • Vad innebär att..?
 • Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att..?
 • Vilken blir min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnen utifrån deras intressen när det gäller språk, matematik, natur och teknik?

Naturvetenskap för oss är när det ges möjlighet att  uppleva, utforska, samtala och jämföra, samt utveckla intresse och förståelse för småkryp.

Planering av verksamheten: HUR GÖR VI?

 • Vad ska vi skapa för erbjudanden utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?
 • Val av projekt/tema?
 • Miljön?
 • Gruppindelningar?
 • Material?

 

Vi kommer att dela in barnen i två grupper. Vi personal kommer att rotera i grupperna. På detta sätt får barnen möjlighet att bli sedda med flera ögon och få tillgång till pedagogernas kompetenser. Vi vill se över vår miljö och bland annat skapa ett rum där barnen får fri tillgång till miljön. Barnen får vara med och skapa en miljö som får vara förändring. Ett rum där man inte behöver städa. Projektet ska avspegla sig på miljön. Vi kommer att använda vad naturen har att erbjuda. Det kommer att finnas böcker, bilder om temat. Vi kommer att skapa erbjudanden i grupperna där barnen kommer att få utforska olika småkryp. Varje onsdag och torsdag kommer vi att ha som tema dagar (9-10). Vi har som mål att varje onsdag gå iväg till skogen med en mindre grupp barn i sällskap med Norrgårdens förskola.  Vi vill erbjuda barnen att få uppleva temat utifrån olika infallsvinklar. Detta eftersom vi lär på olika sätt så behöver vi erbjuda olika former av undervisning.

Dokumentation: HUR GÖR VI?

 • Vad ska dokumenteras?
 • Vad är vi nyfikna på just nu utifrån barnens intressen?
 • Vad behöver vi veta mer om, för att kunna utmana barnens lärande?
 • Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.
 • Vem ska dokumentera?

Vi kommer att dokumentera med ipad och med hjälp utav spaltdokumentation för att fånga barnens frågor, funderingar och deras lek. På detta sätt hoppas vi på att vi kommer att ta reda på barnens förförståelse, för att sedan kunna utmana dem vidare.  Detta är ett gemensamt ansvar hos pedagogerna.

Pedagogisk dokumentation: HUR BLEV DET? VAR ÄR VI? VART SKA VI? HUR GÖR VI?

 • Gemensam reflektion av arbetslagets dokumentation på avd.planering
 • Fokus på reflektion kring arbetslagets förhållningssätt, arbetssätt och planering
 • Sker kontinuerligt och med stöd av veckoplan/veckomall
 • Fokus på att synliggöra och utmana barnens lärande
 • Analysen ligger till grund för uppföljning och vidare planering av verksamheten

.

PROCESS: (används som mall varje vecka på den gemensamma reflektionen på avd.planering)

Hur blev det?

Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?

Vad var det som vi var nyfikna på?

Vad sa barnen?

Vad gjorde barnen?

Fick vi syn på något ytterligare?

Vi har dokumenterat barnen för att ta reda på deras förförståelse.  

Barne säger:

Samlingen:

Imse vimse spindel....

Dem äter barnen...

Nej..... Naglar

Dem gillar faktiskt inte naglar....

Gräs....

Spindel bor i spindelnät....

Spindeltråd....

Jag vet inte vad den äter...

Den äter mat.....macka....

Nej....dem kan inte äta hus, bilväg, men äpplen och gräs...

Alla spindlar ser inte lika dana....

Dem som jag och A hittade ser inte ut som L....för den har inga vingar....

K hittade två som hade vingar...

2 stycken ben, 8, 5,

Jag hittade pappa och mamma....mamman är stor....

E hittade mamman därnere och jag hittade pappan däruppe.

Den flög till huset.

Dem gör själv spindelnät....dem har tråd i sig....

Dem pratar ingenting....

Dem bor i skogen....uppegården.....

Dem bor i gräset....

 

___________________________________________________________

Barnen tittar i en burk med en spindel och på en spindel på vår uppegård.....

Han kan inte klättra upp.....

Tar burken och tittar på spindel....

Imse vimse spindel sjunger.... Nynnar...

Det sitter en fjäril i spindelnätet

Spindeln har dödat något.....

Spindeln vill gömma sig.....

Det finns hoppspindlar och dem finns i det höga gräset.....

 

Var är vi?

Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde:

Vad säger vår reflektion om verksamheten?

Våra reflektioner är att barnen har olika uppfattningar utav hur spindel ser ut eller vad den äter. Barnen har uppfattningar om att spindeln har olika förmågor och att det  finns olika sorters spindlar.  Barnen har ett igenkännande och kan associera till spindeln genom att nynna om den. Barnen visar en nyfikenhet till spindeln i burken och på spindeln de hittat på uppe gården. 

Vart ska vi?

Vad ska vi prioritera och varför?

Vilka erbjudanden ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

Vad behöver vi pedagoger mer kunskap om? Hur skaffar vi oss den?

Vi tittar närmare på spindeln!

 

 Hur gör vi?

Hur utvecklar vi verksamheten för att främja ovan? Nästa steg?

Planering för veckan/Hur gör vi konkret?

Vem ansvarar för vad?

Dokumentation?

Övrigt?

Imse: Vi kommer att titta på en spindel och skapa egna spindlar.

Vimse: Vi kommer att prioritera att titta vidare på hur spindeln ser ut och på deras grundläggande kroppsbyggnad.

Vi tittar på spindeln i en burk, samt på en stor bild. Därefter klipper vi isär bilden och försöker limma ihop bitarna som i ett pussel.

Imse: Malin och Linda

Vimse: Suzana och Åsa/Zahra

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: