Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritt broderi

Skapad 2018-08-30 10:14 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 9 Slöjd
Brodera mera! Franska knutar, kråksparkar och langetthjul. I detta arbetsområde kommer du att få lära dig en massa broderistygn och få designa, formge och framställa en egen tavla i fritt broderi.

Innehåll

Under det här arbetsområdet kommer du att få;

 

 • Formge och framställa ett eget broderiarbete -  inspirerat av arkitektur, konst och/eller design

 • Träna på att tolka uttryck i ditt och andras arbeten

 • Planera, logga och utvärdera din arbetsinsats och ditt resultat

 

Du kommer att få lära dig flera olika broderitekniker och stygn som franska knutar, kedjestygn, kråksparkar och många, många fler. Du kommer att få prova och få förståelse för hur dessa olika stygn kan skapa olika effekter och djup i en bild för att ge den olika uttryck. Som inspiration till arbetet kommer vi att titta på och resonera kring olika konstalster, design och arkitekturbilder.

Arbetet skall resultera i ett eget broderat alster tavla där det framkommer var inspirationen är hämtad, där flera olika stygn finns representerade för att ge bilden effekt med olika ytor (textur)

Planering och utvärdering görs i Classroom.

Bedömning utifrån nedan kunskapskrav sker löpande under lektioner samt av inlämnad planering och utvärdering

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: