Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En Åk 8 Engelska terminplanering ht 2018

Skapad 2018-08-30 10:19 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 8 Engelska
During year 8 English we will focus on developing a strong foundation for formulating and expressing ourselves through different types of texts. The main theme that we will explore in year 8 is identity. "Who am I?", "how do I relate to the world around me?", "how do my decisions affect others?" are questions you will reflect on and discuss in class.

Innehåll

Welcome to year 8 English! 

 

Arbetsområde 

 • Poesi och dikter 
 • Faktatext 
 • Skönlitteratur 

Arbetsformer 

 • Forska och skriva om ämnesområden och etiska frågor av intresse för er 
 • Läsa och samtala eller skriva om olika texter, inkl. dikter och skönlitteratur 
 • Lyssna på nyheter, intervjuer, filmer, böcker och annat ljudmaterial och samtala eller skriva om det
 • Skriva olika slags texter, med olika syften, t.ex. för att berätta, informera eller uttrycka era åsikter och känslor  
 • Öva grammatiska strukturer, för att förtydliga och berika vår kommunikation

Bedömning 

Den muntliga förmågan bedöms genom: 

 • muntliga kommunikationsövningar under lektionstid, t.ex. par- eller helklassdiskussion 
 • samtal med lärare under lektionstid om vardagliga saker
 • muntliga sammanfattningar och redovisningar 

Läsförståelse, hörförståelse, och skrivande bedöms under terminens gång genom:

 • hörförståelse - filmer, dialoger, text eller bokavsnitt m.m.
 • läsförståelse - nyheter, dialoger, text eller bokavsnitt m.m.
 • textskrivning - beskrivningar, information, filmrecensioner m.m.

Uppgifter

 • En - Summary Boxer Father, Boxer Daughters

 • I´ll tell you

 • States US

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: