👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 8

Skapad 2018-08-30 11:42 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Nu börjar vi jobba med att orientera oss på olika sätt. Vi kör på fram till v. 41.

Innehåll

Vad vi ska lära oss och varför just detta?

Vi ska lära oss att orientera med hjälp av olika hjälpmedel, som karta, kompass och mobil. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att jobba med att orientera på olika sätt under dessa veckor. Orienteringsmomentet kommer att inledas med genomgång och repetition av bl.a karttecken följt av stadsorientering för att sedan avslutas med skogsorientering. I skogen kommer det mestadels att vara stjärnorientering, där ni lätt kan ha en dialog med idrottslärarna om vad ni ser i skogen och hur ni kan ta er fram till kontrollerna på bästa sätt.

Vi kommer även att prova på TURF som är en form av digital orientering där man ska ta och äga zoner från varandra.  


Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att orientera dig i kända och okända miljöer och användningen av karta.

Hur ska det bedömas?

 • Dina förmågor under lektionerna. Med andra ord hur väl du kan hantera dina kunskaper om hur man använder en karta och andra hjälpmedel på rätt sätt för att hitta till givna kontroller/positioner som finns utmärkta på kartan. I det ligger hur du kan läsa kartan, hur du tar dig fram i skogen och kan motivera dina vägval, men även resonera kring hur ett annat vägval skulle kunna påverka.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att dela aktivt på lektionerna och i dialog med idrottslärarna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Orientera åk 8

Orientera

 • Idh  E 9   Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  C 9   Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  A 9   Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du behöver mer träning för att med viss säkerhet positionera dig med hjälp av kartan (och kompass).
Med viss säkerhet kan du positionera dig med hjälp av kartan (och kompass). Du följer mest stigar och har svårt att se andra mer effektiva vägval. Du har vissa svårigheter med att förklara hur du har tagit dig till kontrollerna genom att visa det på en karta.
Med relativt stor säkerhet kan du positionera dig med hjälp av kartan (och kompass). Du följer oftast stigarna men kan även orientera efter andra kännetecken i omgivningen och kan då ta andra, mer effektiva, vägval. Du kan till stor del förklara hur du har tagit dig till kontrollerna genom att visa det på en karta.
Med stor säkerhet kan du positionera dig med hjälp av kartan (och kompass). Du kan orientera efter olika kännetecken i omgivningen och kan ta mer effektiva vägval. Du kan förklara hur du har tagit dig till kontrollerna genom att visa det på en karta.