Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 2A, kapitel 5

Skapad 2018-08-30 11:46 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 2 Matematik
Lusten att lära matematik hänger samman med att förstå. Du kommer att få berätta, förklara och visa hur du tänker. En viktig del av matematiken är att vi lär av varandra, delar med oss av våra kunskaper och tankar. Matematik är att tänka smart, att se mönster och samband. Du har nytta av att vara påhittig och klurig. Kom ihåg: VÅGA FRÅGA! Häng med, nu är vi kluriga tillsammans!

Innehåll

Lärande

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper och vara delaktig i lärandet om...

  • subtraktion i talområdet 0-20, med tiotalsövergång

 

Du kommer att få träna förmågan att formulera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier och metoder.

Du kommer att få träna förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Du kommer att få träna förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Du kommer att få träna förmågan att föra och följa matematiska resonemang.

Du kommer att få träna förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Du kommer att delta i genomgångar och samtal.

Med stöd av konkret material tränar du tillsammans i par/grupp för att bli bekant med, känna igen, förstå och använda begreppen.

Du tränar mera i Primaboken, med stenciler och interaktiva lärspel.

 

Begrepp

Subtraktion, tiotalsövergång, jämföra, tvåsiffrig, differensen.

 

Bedömning

Du kommer att få skatta dig själv med hjälp av matrisen.

Din lärare kommer sedan att visa den nivå du ligger på och vad som är ditt nästa steg.

 

Bedömningen svarar på: 

- Du har förmågor/kunskaper i...

- Du behöver utveckla...

 

Matriser

Ma
Prima 2A, kapitel 5

Rubrik 1

Jag håller på att lära mig...
Jag kan en del...
Jag har full koll...
Aspekt 1
Du kan subtrahera i talområdet 0-20, med tiotalsövergång.
Aspekt 2
Du kan redogöra för begreppen: subtraktion, tiotalsövergång, jämföra, tvåsiffrig, differensen.
Aspekt 3
Du kan redogöra för begreppen: talområde, ental, tiotal, tiotalsövergång, differens, tidsdifferens, klockslag, klockan, kvart över, kvart i, addition, summa, visare, urtavla.
Aspekt 4
Du kan redogöra för begreppen: antal, ordningstal, geometriska objekt, klot, kub, rätblock, cylinder, kon, linje, sträcka och punkt.
Ny aspekt
Du kan redogöra för begreppen: bråk, en hel, en halv, en tredjedel, en fjärdedel, ental, tiotal, addition, lika stora, talsort, hälften av, mer, mindre, fler och färre.
Ny aspekt
Du kan redogöra för begreppen: talrad, udda och jämna tal, större än, mindre än, lika med, addition, subtraktion, ental, tiotal, hundratal, talmönster, ekvation, summa, differens.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: