Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - Skogen, åk 4

Skapad 2018-08-30 13:01 i Segerstaskolan Knivsta
Grundskola 4 Biologi
Har du varit i skogen någon gång? Gått mellan de höga träden och klivit på mossan som växer över stenar och trädrötter?Kanske har du klättrat över ett stort träd som vält eller byggt en koja. Det är många som gör utflykter till skogar. Man går dit för att plocka bär eller svamp, jaga, orientera eller bara för att promenera. I vårt land finns det mycket skog. Men det mesta är faktiskt skog vi människor planterat. I det här området ska vi läsa om olika djur och växter som lever i skogen. Skogen är viktig för oss på många olika sätt och det är viktigt att vi känner till varför så att vi tar hand om "vårt gröna guld".

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du...

 • känna till att det finns olika typer av skog i vårt land.
 • veta hur nedbrytning går till i skogen och kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.
 • känna till några vanliga djur och växter som finns i skogen.
 • kunna förklara skillnaden mellan bytesdjur och rovdjur.
 • veta att vi planerar skog och att skogen är en naturresurs.
 • kunna ge exempel på vad vi använder skogen till och veta att vi har ansvar när vi använder den.
 • veta vad som menas med allemansrätten.

Arbetssätt

 • Läsa texter tillsammans.
 • Jobba i arbetsboken. 
 • Göra olika typer av undersökningar.

Bedömning

Din lärare kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förklara och beskriva 
 • Samtala
 • Söka och använda information
 • Undersöka
 • Dokumentera och göra vetenskapliga dokumentationer

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: