Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet & Energikällor

Skapad 2018-08-30 13:36 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Elektricitet & Energikällor
Grundskola 4 Fysik
Vad är egentligen elektricitet? Vi utforskar en elektrisk krets, tillverkar egna och lär oss om vad som krävs för att en lampa ska lysa. Vi lär oss om atomkärnan och om våra energikällor på jorden.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

I det här arbetsområdet får du lära dig grunderna om elektricitet. Ni kommer att få lära er om olika elektriska komponenter och prova att sätta ihop dem i kretsar samt diskutera och dokumentera era resultat. 

Du får lära dig mer om jordens olika energikällor. 

Elevens mål

Du ska känna till vad elektricitet och statisk elektricitet är.

Du ska veta vad som menas med en sluten krets, ledare och isolatorer

Du ska veta att det är elektronerna som "vandrar" för att skapa elektricitet

Du ska kunna få en lampa att lysa med hjälp av batterier och göra ett kopplingsschema.

Du ska känna till några material som leder ström och några som inte gör det.

Du ska känna till att det finns seriekoppling, parallellkoppling och ge exempel på när de olika kopplingarna används.

Du ska känna till var vår elektricitet kommer ifrån.

Du kan säga några fördelar och några nackdelar med våra olika energikällor i relation till miljö och samhälle.

Du skriver en berättelse och reflekterar över hur  du tror att miljö och samhälle hade förändrats om all elektricitet tog slut.

 

Bedömning

 

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna och baserar sig på hur aktiv du är, hur du laborerar och hur väl du samarbetar med andra.

Vi kommer avsluta arbetsområdet med ett samarbete mellan svenskan och fysiken där du kommer få göra en skriftlig berättelse.

 

Arbetssätt

 • experiment

 • diskussioner och samtal

 • förklarande filmer

 • Dokumentation och bilder i din bok

 • avslutande skrivuppgift

Reflektion

I slutet av lektionerna reflekterar vi över lektionens innehåll och vilka slutsatser vi har kunnat dra av det som tagits upp

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: