Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv & utevistelse HT2020 Åk 7

Skapad 2018-08-30 13:42 i Bagarmossens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Idrott och hälsa
Under de första veckorna av läsåret kommer vi arbeta med olika former av friluftsliv. Vad betyder friluftsliv och vad innebär det? Hur kan/får vi nyttja naturen i Sverige? Vilka regler och lagar reglerar vad man får och inte får göra?

Innehåll

I undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

·        Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

·        Förebygga risker vid friluftsliv och orientering.

·        Samtala om dina upplevelser av de olika aktiviteterna. 

 

Vad ska vi göra?

Undervisningen kommer främst att bedrivas utomhus i den närliggande skogen. Du kommer få möjlighet att lära dig mer om vad friluftsliv kan innebära, vilka regler och lagar som reglerar vad vi får göra i naturen, utföra olika rörelseaktiviteter, öva och träna på olika praktiska kunskaper som exempelvis hur man sätter upp ett vindskydd, sätter ihop ett stormkök och sätter upp ett tält. 

Lär du dig att använda dessa begrepp kommer du att kunna utveckla dina kunskaper om friluftsliv. Vi går igenom dessa begrepp på lektionerna, men du kan också läsa mer om dessa i Digilär eller gå in på länkarna och se på filmerna.

Centrala begrepp:

Allemansrätten
Flerskiktsprincipen

Utrustning

Lägerplats – eldstad, vindskydd, stormkök, tält.

Allemansrätten

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med denna möjlighet följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.

Allemansrätten är ingen lag i sig men däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Detta gör att det ibland är svårt att ge exakta besked om vad som är tillåtet att göra i naturen. Allemansrätten bygger på att varje individ visar hänsyn mot andra människor, djur, växter och naturen i stort.

De viktigaste principerna för allemansrätten är ”inte störa – inte förstöra” och att alltid lämna en plats i naturen i samma skick som den var när du kom. Det betyder till exempel att du ska plocka med dig skräp, återställa eldningsplatsen om du har eldat, aldrig elda på berg (berget kan spricka och går inte att återställa).

Allemansrätten tillåter

·         Att du får färdas i naturen med egen kraft, dvs. till fots, med cykel eller på skidor.

·         Att du får färdas och vistas överallt i naturen utom på någons tomt, åker, äng eller sådana planteringar som kan ta skada om man rör sig där.

·         Att du tillfälligt får vistas i exempelvis tält något eller några dygn där det i övrigt är tillåtet att färdas.

·         Att du får plocka svamp, vilda bär och blommor (som inte är fridlysta), nedfallna grenar och torrt ris.

·         Att du får färdas på vattendrag, bada och tvätta dig, färdas över isen, meta och pimpelfiska.

Allemansrätten förbjuder

·         Att uppträda störande, skräpa ner eller orsaka skada

·         Att skada eller störa levande djur och deras bon

·         Att fälla eller skada växande träd

·         Att ta ris, kvistar, mossa eller liknande från annans mark

·         Att göra upp öppen eld på annans mark utan tillstånd

·         Att störa hemfriden t.ex. genom att slå läger alltför nära boningshus eller genom att föra oväsen

·         Att köra ett motorfordon i terräng utan tillstånd av markägaren

·         Att fiska eller jaga utan tillstånd

·         Att låta hunden röra sig utan koppel på allmän badstrand, lekpark, skidspår, motionsspår, idrottsanläggning eller på annans mark.

 

·         Att låta hunden röra sig (inte ens på din egen mark) utan koppel under tiden 1 mars – 20 augusti.

Länkar

Naturvårdsverket, Friluftsliv

Naturvårdsverket, Allemansrätten

Svenskt friluftsliv

 

 

Här kommer några filmer med information kring friluftsliv, klädsel, packning, eldning

Uppgifter

 • Friluftsliv - frågor att arbeta med!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Friluftsliv och utevistelse HT2020

Lärandematris Friluftsliv

Du...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Aspekt 1
Beskriver
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Beskriver vad man behöver tänka på innan man gör upp en eld, sätter upp ett vindskydd eller tältar i naturen utifrån allemansrättens regler.
Beskriver vad man behöver tänka på innan man gör upp en eld, sätter upp ett vindskydd eller tältar i naturen utifrån allemansrättens regler. Samt ger något exempel på hur och var man kan bygga en eldstad.
Beskriver vad man behöver tänka på innan man gör upp en eld, sätter upp ett vindskydd eller tältar i naturen utifrån allemansrättens regler. Samt ger flera exempel hur och var man kan bygga en eldstad.
Aspekt 2
Genomför (moment = eldning, vindskydd, tält)
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Genomför aktiviteter utomhus och visar att du kan hantera ett moment i relation till allemansrättens regler.
Genomför aktiviteter utomhus och visar att du med säkerhet kan hantera två moment i relation till allemansrättens regler.
Genomför aktiviteter utomhus och visar att du med säkerhet kan hantera samtliga moment i relation till allemansrättens regler.
Aspekt 3
Beskriver risker
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Kan beskriva en risk för att skada sig inom friluftsliv och kan förklara och motivera anledningen till den valda risken.
Kan beskriva troliga risker för att skada sig inom friluftsliv och kan förklara och motivera anledningen till de valda riskerna.
Kan beskriva flera troliga risker för att skada sig inom friluftsliv och förklarar och motiveringar kring anledningen till de valda riskerna och resonera kring dem.

Idh
Bedömningsmatris

Extra insats krävs
E
C
A
Planering och genomförande
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med VISS anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med RELATIVT GOD anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med GOD anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Risker
Eleven kan på ett i HUVUDSAK fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge ENKLA beskrivningar av risker som är förknippade med friluftsliv.
Eleven kan på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge UTVECKLADE beskrivningar av risker som är förknippade med friluftsliv.
Eleven kan på ett VÄL fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge VÄLUTVECKLADE beskrivningar av risker som är förknippade med friluftsliv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: