👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skapa trygghet och kamratskap i förskoleklassen

Skapad 2018-08-30 15:24 i Kyrkskolan Flen
Grundskola F Svenska SO (år 1-3)
Under förskoleklassens läsår kommer vi att arbeta med hur man är en god kamrat och på så vis skapa trygghet, ordning och glädje i skolan.

Innehåll

Syfte

Stimulera och utveckla förmågan att vara en god kamrat.

Arbetsmetoder/undervisningens innehåll

 • Vi kommer att jobba med att stärka gruppens samhörighet genom att leka olika lekar.
 • Gruppdiskussioner som tar upp vikten av att ha bra fungerande normer och värden i skolan.
 • Samtala om vilka regler som ska gälla för eleverna under skoltiden.
 • Vi ska se tv-serier som tar upp kamratskap, hur vi ska vara mot varandra och vad det är som gör att man är en bra kompis.
 • Arbeta och diskutera kring Smarta tankar om starka känslor.
 • Låta alla elever få komma till tals (hjälpmedel Synligt lärande - namnstickorna)
 • Ställa öppna frågor till eleverna kring social kompetens och empati, så de ges möjlighet att själva komma fram till lösningar                                                                      (frågor som t.ex Vad hände? Hur kunde du ha gjort istället? Hur tänkte du nu? Vad kan du tänka på till nästa gång?)
 • Träna på turtagande i samtal, lekar, led och arbete.
 • Regelbundet träna på att kunna leka med vem som helst med ett bestämt material genom att "dra namn" vänta (med hjälp av namnstickorna).
 • Fortsätta förskoleklassens arbete kring hur man är en god kamrat, där barnen själva arbetat fram normer för hur man är det.                                                      Normerna kommer vi att arbeta med under hela läsåret.

Bedömning

Du kommer att få visa/berätta/dramatisera att du kan (minst 3 av förskoleklassens egna normer) vid ett flertal tillfällen under läsåret:

 • hjälpa till
 • trösta
 • lyssna på den som pratar
 • tala på ett snällt sätt
 • bjuda in andra till att leka
 • visa hänsyn
 • låta alla få vara med
 • vänta på din tur
 • säga stopp till en kamrat när det behövs
 • låta alla få bestämma

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO