Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet och trivsel

Skapad 2018-08-30 17:45 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
I början av terminen kommer vi att jobba extra mycket med trygghet för att alla ska trivas och känna sig välkomna på förskolan.

Innehåll

Nuläge:I höst skolar vi in 5 nya barn.I lugn takt kommer vi att slussa in de nya barnen och deras vårdnadshavare i vår verksamhet .De ” gamla” barnen får vara faddrar i lek och aktiviteter.

mål:Alla barn ska känna sig trygga i verksamheten De ska få uppleva positiva och spännande aktiviteter där de lär sig att hjälpa varandra,samarbeta,,dela med sig ,vänta på sin tur ,säga stopp.

insatser:De nya barnen får en ”egen” inskolningspedagog som finns nära den första perioden.Efter hand kommer de andra pedagogerna bli lika viktiga.Trygghetsvandring inne och ute där barnen en och en eller i grupp får berätta för oss hur de känner sig i våra olika miljöer.Detta för att hitta ställen som ev känns otrygga för barnen.Vi ,läser böcker, ser filmsagor om hur man är en bra kompis .Tillsammans ska vi göra en kompis- tall där vi sätter upp små kompiskottar med barnens egna ord om hur en bra kompis ska vara.

Viktigt för att känna sig trygg är att veta vad som händer ,därför arbetar vi med bilder som beskriver vad vi ska göra under dagen.Alla rum ska ha en tydlig inriktning så barnen vet vad de  kan göra i de olika miljöerna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: