👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete

Skapad 2018-08-31 07:29 i Vittinge förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Att öka sin förståelse för sin egna kropp och sina egna känslor är av största vikt. Men det är även otroligt viktigt att förstå andra människor, deras värde, känslor och handlande.

Innehåll

Mål

- utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
- utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra.
- utveckla sin identitet och känna trygghet i den.
- att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

Bakgrund

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Alla barn har rätt att växa upp som fria och självständiga människor. 
 • Barnets bästa ska komma i första rummet vid alla beslut som rör barn.
 • Barn har inte bara rätt till liv, utan också till utveckling!
 • Barn har rätt att fritt uttrycka sin mening och ha inflytande över sin situation, i förhållande till ålder och mognad. Vuxna ska lyssna till, respektera och väga in barnets åsikter i alla beslut som rör barnet!

(Taget från Rädda Barnen, Barnkonventionen.)

Vi vill att barnen på förskolan ska:

 • Acceptera varandras olikheter
 • Kunna uttrycka eller visa sina känslor
 • Få en större förståelse kring andra människors känslor
 • Veta att de kan prata med oss vuxna på förskolan
 • Barnen ska känna sig trygga på förskolan

Arbetssätt/Undervisning

Vi kommer att arbeta aktivt med Intigritetsarbete en dag i veckan på samlingen. Under samlingen kommer vi arbeta med materialet "Liten" där alla känslorna visualiseras på ett tydligt sätt. Vi kommer även ta hjälp av handdockor för att visa barnen olika känslor samt situationer där känslorna kan uppstå. Tillsammans kommer vi även dansa till olika känslor samt utföra andra integritetsövningar.

Uppgifter

Se nedan.

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016