👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet Lillstugan ht 18

Skapad 2018-08-31 10:06 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi vill att både barn och föräldrar ska känna sig trygga att komma till oss. Barnen ska ha en varm famn att krypa upp i. Föräldrar ska kunna komma till oss med frågor och funderingar utan att tveka.

Aktivitet:

Vi har valt en föräldraktiv inskolning under en veckas tid. Behövs mer tid för att få barnet och föräldrar trygga så är det möjligt. Vi försöker att uppfylla de enskilda familjernas behov. 

För att få god kontakt med föräldrarna vill vi skapa ett lugnt överlämnande av barnet, både vid ankomst och hemgång. Att det finns tid att informera om dagen och barnens vistelse hos oss. Likaså att föräldrarna kan ge oss viktigt information. Vi bemöter barn och vårdnadshavare med respekt vid varje möte och vid de samtal vi för om barnen i arbetslaget. Dessa samtal hålls i syfte att uppdatera oss om barnens lärande, utveckling och trivsel. 

För barnen vill vi skapa trygghet genom att se varje barn och deras behov. Vi vill väcka nyfikenhet och intresse för nya saker och lust att lära. Att förskolan ska vara en rolig plats. Vi arbetar nära barnen vilket innebär att vi befinner oss både fysiskt och psykiskt på barnens nivå. Vi finns där för barnet/barnen i alla känslor.

Genom att varje dag ha en gemensam samling där vi uppmärksammar alla barn, både de som är hemma och här, vill vi stärka vår gruppkänsla.

 

När? Var? Hur? Varför?

Syftet med förädraraktiv inskolning är att knyta kontakt med barn och föräldrar och ge dem en bild av förskolans verksamhet. De ska kunna känna sig delaktiga och få en förståelse för hur verksamheten ser ut och fungerar. 

Att se barn och vara delaktig är viktigt under hela dagen. Trygghet är viktigt!

 

 

Resultat - hur blev det?

Både barn och vårdnadshavarna känns trygga i verksamheten på Lillstugan.

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

- För att vårdnadshavarna från start fick vara delaktiga och få en inblick i verksamheten.

- Pedagogerna är lyhörda, närvarande och engagerade för barnens nyfikenhet och upptäckter.

- Genom den dagliga dialogen vid lämning och hämtning har skapat trygghet hos vårdnadshavarna.  

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016