Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 7E - Taluppfattning kap 1 (X-boken)

Skapad 2018-08-31 12:52 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Matematik
Kap 1 - Tal och räkning

Innehåll

Tidsplanering

v. 34 Skolstart och introduktion

v. 35 Avsnitt 1.1

v. 36 Avsnitt 1.1 och 1.2

v. 37 Avsnitt 1.3 och skriftligt prov 13 september (1.1-1.3)

v. 38 Avsnitt 1.4

v. 39 Avsnitt 1.5

v. 40 Avsnitt 1.5 och 1.6

v. 41 Avsnitt 1.6 och 1.7

v. 42 Avsnitt 1.7 

v. 43 Avsnitt 1.7 och 1.8 

v. 44 Höstlov

v. 45 Avsnitt 1.9 och Repetition

v. 46 tisdag skriftligt prov (avsnitt 1.4-1.8)

Du kommer att få undervisning om:

- hur talsystemet är uppbyggt.

- naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform.

- att använda lämpliga räknesätt för att lösa matematiska problem.

- hur man gör avrundningar.

- överslagsräkning.

I undervisningen kommer vi att...

- arbeta enskilt (lärobok X-boken alt med dator) samt med gruppdiskussioner.

- ha gruppgenomgångar samt enskilda genomgångar vid behov. 

- arbeta undersökande med aktiviteter

 

Bedömning

Genom ett skriftliga prov (E-nivå), bedömningsuppgift (E-A) och ett muntligt test samt kontinuerligt och formativt under lektionstid.

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

Genom ett skriftligt prov och ett muntligt test samt kontinuerligt och formativt under lektionstid.

 

 

Uppgifter

 • Viktigt inför prov 13 september

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Resultatet av Diagnos/Prov kap 1.1-1.3

Problemlösning

Förmåga att: "formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder"
Lösa problem
förmåga att lösa olika problem i bekanta situationer, välja strategi och medod samt formulera enkla matematiska modeller. förmåga att värdera tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt att föreslå alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Du kan även med viss vägledning formulera enkla matematiska modeller anpassade till problemet. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Du kan även med viss vägledning ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Begrepp

förmåga att: "använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp"
Använda begrepp
Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan olika begrepp.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan beskriva olika begrepp på ett huvudsak fungerande sätt och föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.

Metod

förmåga att: "välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter"
förmåga att välja metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Kommunikation

förmåga att: "använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser"
förmåga att redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt, med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Resonemang

förmåga att: "föra och följa matematiska resonemang"
förmåga att föra och följa matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner genom att framföra och bemöta matematiska argument
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan föra och följa matematiska resonemang på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Ma
Matematik 7E - En samlad bedömning av elevernas Taluppfattning (kap 1)

Ännu ej godkänd
E
C
A
Taluppfattning (kap 1)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: