Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling på Aspen

Skapad 2018-08-31 13:12 i Lissgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Som världen ser ut är det viktigt att lära barnen att vara rädda om natur och miljö. Därför kommer Lissgårdens alla tre avdelningar att arbeta med hållbar utveckling den här terminen. Projektet anpassas efter barnens mognad och intresse och utgångspunkten kommer att vara en gemensam saga. Vid terminens slut hoppas vi kunna bjuda in er alla till ett vernissage.

Innehåll

NULÄGE

Avdelningen Aspen är med Kartongmatchen under hösten 2018 och en bit in på 2019. Det innebär att vi jobbar med temat återvinning i olika former.

 

MÅL

Vårt mål är att skapa rutiner för återvinning tillsammans med barnen. Barnen ska få delta i aktiviteter där vi sorterar material och utforskar hur återvinning går till. 

 

Vi vill att barnen ska utveckla förståelse för samband i naturen, respekt och omsorg för naturens resurser och allt levande på vår jord.

 

SYFTE

Vårt syfte är att barnen ska utveckla sin förståelse för att vi kan spara jordens resurser genom att återvinna material. Barnen ska också få uppleva hur kompostering fungerar genom en miljöbräda.

Barnen ska få utveckla sin förståelse för hur både vår närmiljö och vår jords miljö är och fungerar.

 

GENOMFÖRANDE

Vi kommer att besöka den lokala återvinningsstationen samt har vi förhoppningen om att besöka en större återvinningsstation. Vi vill att barnen själva skapar nya saker av gammalt material genom stöttning och egna idéer. Skräpplockarpromenader

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi kommer att dokumentera aktiviteterna, barnens lärprocesser och reflektioner i bild och text.

 

ANSVAR

Alla pedagoger på avdelningen Aspen.

 

UPPFÖLJNING

Barnen får reflektera enskilt och i grupp. 

Vi utvärderar på våra APT och avdelningsplaneringar och diskuterar hur vi ska gå vidare.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: