Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1

Skapad 2018-09-01 10:52 i Långåsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 Engelska
Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Vi arbetar med det engelska språket på olika sätt för att eleverna ska känna lust och glädje att lära. Eleverna ska under åk 1 få möjlighet att utveckla förmågan att förstå och använda sig av enkel engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att

-        förstå enkel talad engelska

-        på ett enkelt sätt formulera dig muntligt på engelska

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

-        förstå enkla ord och uppmaningar och visar det genom att t ex följa instruktioner.

-        delta i sånger, ramsor och lekar och du använder då den engelska du har lärt dig.

-        hälsa på engelska och presentera dig själv muntligt ( t ex namn och ålder)

-        räkneord upp till 10

-        med stöd av bilder och föremål namnge t ex färger, djur och kroppsdelar.

Undervisning och arbetsformer

Under arbetets gång kommer vi bland annat att:

-        sjunga sånger

-        lära oss ramsor

-        göra lekar

-        spela spel

-        öva på att på ett enkelt sätt kunna berätta om oss själva

-        bygga upp våra ordförråd genom olika teman t ex hälsningsfraser, räkneord, färger, djur, kroppsdelar

-     Titta på filmer med enkelt engelskt tal. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: