Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning, addition och subtraktion

Skapad 2018-09-01 12:32 i Elinebergsskolans grundsärskola Helsingborg
Vi fortsätter att träna på att läsa och skriva tal, ordna tal efter storlek, läsa av och sätta ut tal på en tallinje samt att avgöra om ett tal är udda eller jämnt. Vi kommer också att arbeta med att förstå hur addition och subtraktion hör ihop och vad likhetstecknet betyder. Dessutom kommer vi, efter vars och ens förutsättningar, att arbeta med hur addition och multiplikation hör ihop, samt hur multiplikation och division hör ihop.
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Taluppfattning, addition och subtraktion

Innehåll

Syfte

 
 • Lösa matematiska problem
 • Använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning
 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

 

När arbetsområdet är slut ska du:

 • kunna läsa och skriva tal,
 • kunna ordna tal efter storlek,
 • kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje,
 • kunna avgöra om ett tal är udda eller jämnt,
 • förstå hur addition och subtraktion hör ihop,
 • veta hur likhetstecknet används,
 • kunna använda addition och subtraktion i enkel och vardagsanknuten problemlösning,

 

Du visar vad du kan genom att:

* delta i klassens övningar, och

* genomföra individuella uppgifter.

I undervisningen kommer vi att:

Arbeta såväl praktiskt som teoretiskt.

Vi använder matteboken för att färdighetsträna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  7-9
 • Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik matris år 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan **medverka** i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Du kan lösa problem i vardagliga situationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan lösa problem i vardagliga situationer på ett **väl fungerande** sätt.
Taluppfattning och tals användning
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Dessutom beräknar och löser du additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder samt **medverkar** i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Dessutom beräknar och löser du additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett **delvis fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser du additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett **väl fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Du kan också **medverka** i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Du kan också på ett **delvis fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information olika källor.
Du kan också på ett **väl fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Du **bidrar** också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar
Du ger också **enkla** omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Du ger också **välutvecklade** omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Ämnesspecifika begrepp
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömmen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: