Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2018-09-01 17:06 i Mehede skola Tierp
Grundskola F – 1 Svenska Bild Svenska som andraspråk Musik
Lära känna igen bokstäverna.

Innehåll

 

Vi arbetar med den första läs- och skrivinlärningen. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Vart ska vi?

Du ska kunna:

 • skriva ditt för- och efternamn
 • bokstävers ljud, namn och skriva dem
 • lyssna efter bokstavsljuden i ord
 • läsa enkla ord och meningar
 • följa med i förstå en enkel text (t.ex. vid högläsning)
 • skriva några ord själv
 • delta i gruppens samtal (t.ex. berätta om något du hört/läst)

 

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med:

 • Vi utgår från  filmerna om "Livet i bokstavslandet"
 • att samtala med varandra och lyssna på varandra
 • att lyssna efter bokstavsljuden, skriva bokstäverna
 • ramsor
 • sånger
 • högläsning
 • att skriva korta meningar, och skriva av meningar
 • att teckna bokstäverna med handalfabetet
 • träna på ordbilder
 • att skriva korta meningar, och skriva av meningar
 • dramaövningar
 • digitala hjälpmedel som förstärker lärandet (t.ex. Ipad, projektor) 

 

Dokumentation och bedömning

Vi genomför Skolverkets bedömningsstöd i svenska 

Vi observerar eleverna under arbetets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: