Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma - Förskoleklass

Skapad 2018-09-01 17:31 i Mehede skola Tierp
Grundskola F Matematik
Matte är roligt!

Innehåll

Syfte - Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du får formulera och utveckla din förmåga att lösa problem med hjälp av matematik.

Du får utveckla tilltron till ditt eget tänkande och din egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang i vardagen.

Du får utveckla din förtrogenhet med olika matematiska begrepp.

 

Undervisning och arbetsformer

Du får sjunga, fantisera och leka med lägesord, siffror och räkneramsor.

Du får prova på olika sorterings-, bygg- och konstruktionslekar.

Du möjlighet att båda självständigt och tillsammans med andra träna problemlösningar.

Du får spela spel, göra räknesagor och räkneramsa.

Du får träna olika "matteord".

Vi går igenom talen 1-10, ordningstal, parbildning, fler-färre, en mer-lika många, hälften-dubbelt, lägesord, klockan, former (geometri), mönster och färger, mäta och volym.

 

Bedömning

Skolverkets bedömningsmaterial i matematik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: