Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dubbelt och hälften

Skapad 2018-09-01 20:51 i Bruksskolan Flen
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att arbeta laborativt med begreppen dubbelt och hälften, inom talområde 0-10.

Innehåll

Övergripande mål ur läroplanens kapitel 1 och 2

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Ämnesmål (ur syftet, citerade ur Lgr 11)

De mål vi har utgått ifrån är: eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Vad undervisningen kommer att handla om (ur Centralt innehåll)

 • olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Undervisningen: Hur undervisningen kommer att läggas upp för att möjliggöra för eleverna att utveckla förmågorna

I undervisningen kommer vi att …

 • genomgångar om begreppen dubbelt och hälften

 • arbeta parvis med praktiskt material

 • arbeta i arbetshäfte

Konkretiserade mål för eleverna utifrån ovanstående skrivet på ett elevnära språk

Du ska utveckla din förmåga att…

 • beskriva begreppen dubbelt och hälften inom talområdet 0-10

Bedömning till eleven:

Du ska kunna:

 • beskriva  begreppen dubbelt och hälften inom talområdet 0-10

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Dubbelt och hälften

Träna mera
Godtagbar nivå ht åk 1
Mer än godtagbar nivå ht åk1
.
Dubbelt, hälften
Du kan med hjälp av laborativt material dela upp föremål i två lika stora högar samt dubblera ett givet antal inom talområdet 0-10.
Du kan med laborativt material använda och förklara begreppen dubbelt och hälften inom talområdet 0-10.
Du kan utan laborativt material använda och förklara begreppen dubbelt och hälften inom talområdet 0-20.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: