Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi- Kemiska reaktioner

Skapad 2018-09-01 20:57 i Thorildskolan Kungälv
Grundskola F Kemi
Syfte (utdrag ur kursplanen) Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Innehåll

Detta ska vi jobba med: 

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  •   Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt
  •     Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv
  •      Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. 
  •    Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen

Undervisningen innehåller föreläsningar, laborativa moment samt självstudier. Eleverna bedöms med hjälp av insatser under lektionsarbete och laborationer, inlämnade rapporter samt en skriftlig slutredovisning. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: