👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska, åk 9

Skapad 2018-09-02 09:22 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi fortsätter jobba intensivt med samtliga färdigheter: läsa, skriva, höra och tala/samtala. Grammatik: Framtid och dåtid.

Innehåll

Konkretiserade mål

Under läsåret ska du utveckla din förmåga att:

 • kommunicera på franska
 • läsa och förstå talad och skriven franska
 • skriva egna texter på franska
 • uttrycka dig grammatisk korrekt. 

Målen kommer att konkretiseras för varje arbetsområde.

Undervisningen

Vi jobbar med olika slags texter från olika medier, talar och diskuterar samt skriver olika typer av texter. Undervisningen kommer också innehålla repetition av samt en del nya grammatiska moment. 

Bedömning

Jag bedömer de mindre prov vi gör kontinuerligt under arbetsområdets gång, de skriftliga uppgifter du lämnar in till mig samt dina insatser under lektionstid. Du kommer få tillfälle att visa prov på dina muntliga färdigheter genom film, muntliga övningar/redovisningar, dialoger etc.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris i Moderna Språk 7-9, LGR11

Reception

- förståelsen av det man hör och läser på målspråket
1
2
3
4
LYSSNA I tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo
...kan du ännu inte förstå vanliga ord och enkla fraser.
...kan du förstå vanliga ord och enkla fraser.
...kan du förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
...kan du förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer.
LÄSA I korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
...kan du ännu inte förstå vanliga ord och enkla fraser.
...kan du förstå vanliga ord och enkla fraser. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
...kan du förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
...kan du förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
1
2
3
4
TALA
I muntliga framställningar av olika slag kan du ännu inte formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
SKRIVA
I skriftliga framställningar av olika slag kan du ännu inte formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
TYDLIGHET/ VARIATION
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du ännu inte bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.

Interaktion

- hur man behandlar språket tillsammans med andra i muntlig kommunikation
1
2
3
4
TALA - interagera
I muntlig interaktion kan du ännu inte uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
STRATEGI
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.