Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök

Skapad 2018-09-02 12:36 i Skolbyns skola Hudiksvall
Du kommer att få arbeta som en kemist. Din uppgift är att spåra vilka vita pulver som döljer sig i några prover. Steg för steg undersöker vi pulvrens egenskaper. Med hjälp av dina undersökningar, samtal i gruppen och anteckningar kommer du att kunna avslöja vilka pulvren är.
Grundskola 6 Kemi
Du kommer att få arbeta som en kemist. Din uppgift är att spåra vilka vita pulver som döljer sig i några prover. Steg för steg undersöker vi pulvrens egenskaper. Med hjälp av dina undersökningar, samtal i gruppen och anteckningar kommer du att kunna avslöja vilka pulvren är.

Innehåll

Det här ska vi göra:

- hur man undersöker kemiska ämnen på ett systematisk sätt 
- vad som händer med ett ämnes egenskaper när man blandar det med vatten
- begreppen; blandningar, lösningar, mättad lösning och vattenlöslig
hur man filtrerar ett ämne som är blandat med vatten
- vad som händer om du blandar de kemiska ämnena med ättika, jod eller rödkålssaft
- hur värme påverkar de kemiska ämnena

-söka information om naturvetenskapliga upptäckter inom kemin

-resonera om informationens och källornas användbarhet

-skriva text om en naturvetenskaplig upptäckt och dess betydelse för människans levnadsvillkor.

 

Så här ska vi göra:

- systematiska undersökningar i grupp

- samtal och diskussioner i grupp

- läsa och bearbeta texter med kemiskt innehåll

-söka information, resonera om informationens och källornas användbarhet och använda informationen för att skapa en text om naturvetenskapliga upptäckter

Bedömning:

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: