Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English - Extra Terrestrial

Skapad 2018-09-02 13:12 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
In context to E.T. you are going to create your own alien.

Innehåll

Skriftlig pedagogisk planering

Ämne - Engelska - Extra Terrestrail

Årskurs 6

 

Nationella och Övergripande mål;

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 

·      kan kommunicera på engelska i tal och skrift 

·      kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

·      kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

·      kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

·      kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

 

 

Fokusförmågor/syfte:

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

 

 

 

Centralt innehåll:

  • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift

Genomförande:

 

Med koppling till texten kring E.T. i Magic! Kommer eleverna få skapa en egen rymdvarelse. Den påhittade rymdvarelsen kommer ligga till grund för följande arbete:

 

 

·      Skriva en beskrivning av sin rymdvarelse

·      Göra en muntlig presentation av sin rymdvarelse

·      Skriva en skönlitterär text där deras rymdvarelse medverkar

·      Battle – Rymdvarelse vs. Rymdvarelse. Vem vinner?

 

Elevinflytande och delaktighet:

 

Eleven kommer få möjligheten att använda sin fantasi och kreativa förmåga för att skapa en påhittad rymdvarelse.

 

Kunskapskrav:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

Bedömning:

 

Kommer ske av hela skapandeprocessen. Skriftliga arbeten, muntlig medverkan, samt engagemang och delaktighet på lektionerna.

 

 

Dokumentation/Utvärdering:

 

Arbetsområdet kommer dokumenteras med hjälp av foto och film

 

 

 

 

Ansvarig pedagog: Martina Liljedahl

Byskolan, Södra Sandby

Datum: 190910

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: