👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rat race

Skapad 2018-09-02 16:13 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Teknik Slöjd
Under detta arbetsområde ska ni med hjälp av vissa komponenter bygga en bil. Arbetet går ut på att ni med olika medel ska försöka få bilen att rulla så bra som möjligt.

Innehåll

Mål med arbetet

Ni ska bygga en bil som ska gå att köra med hjälp av en musfälla. 

Ni ska komma på olika sätt att få bilen att rulla längre. 

Ni ska dokumentera era försök och redogöra för om det blev bättre eller sämre.

 

Frågeställningar och begrepp

 • Friktion
 • Acceleration
 • Motstånd
 • Massa
 • Tyngd
 • Längd
 • Rotation
 • Hastighet
 • Avstånd

Visa din kunskap - bedömning

Vi avslutar temat med ett Rat race, där vi tävlar i vem som byggt bilen som rullar längst och med en tävling om vilken bil som har bäst design.

Vi kommer att titta på era anteckningar och er dokumentation och bedöma hur var och en har bidragit till att förbättra bilen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6