Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö v46-48

Skapad 2018-09-02 18:03 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under tre veckor kommer vi jobba med arbetsmarknad och arbetsrätt. Vi kommer prata om hur vår arbetsmarknad har utvecklats historiskt samt lära oss om regler, rättigheter och villkor.

Innehåll

 

Tidsplan: v46-48

Arbetssätt: v46-47 Muntliga genomgångar, övningar och arbete med instuderingsuppgifter på lektionstid (HEL).

 

Examination:

 

V48 lektion 1 Statistikuppgift på lektionstid.

 

V48 lektion 2 på lektionstid, skriva en faktatext genom att använda de begrepp som finns i begreppsordlistan s(6-7) OBS! utan förklaringar på ett sätt som visar att du har förstått vad de betyder (se konkretiserade mål nedan) och visar att du kan sätta in dem i ett sammanhang.

 

Konkretiserade mål:

 

Ha kunskaper om hur arbetsmarknaden har förändrats dåtid, nutid, framtid

 

Kunna berätta om fördelar och nackdelar med svensk arbetsmarknad (arbetsgivarperspektiv, löntagarperspektiv)

 

Kunna förklara skillnaden på offentlig sektor och privat sektor samt berätta om hur dessa fungerar i Sverige.

 

Kunna berätta om arbetsrätt: vilka lagar som finns och vad de handlar om.

 

Kunna berätta om den svenska modellen (saltsjöbadsavtalet)

 

Kunna förklara vad diskrimineringslagen är.

 

Kunna söka information om samhällsfrågor och diskutera innehållet från olika perspektiv (v48 lektion 1)

 

Arbetsmaterial:

Häfte med rubriken Arbetsmarknad, arbetssätt och arbetsmiljö v46-48 (innehållsförteckning till häfte ser du nedan)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sid 1 planering och länk till informationsfilm om kollektivavtal

 

Sid 2-5 (Texthäfte)Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö

 

Sid 6-7 Begreppsordlista

 

Sid 8 Olika anställningsformer, Lagar på arbetsmarknaden

 

Sid 9 Uppgift utbildning och yrke (görs individuellt och i grupp pass nr2 v46)

 

Sid 10 Jämställdhet på arbetsmarknaden (statistikuppgift)

 

Sid 11-12 Löneskillnader och medianinkomst mellan kvinnor och män

 

Sid 13-16 Uppgifter till texthäftet

 

Sid 17 Diskussionsfrågor att prata om tillsammans med klasskamrater

 

 

https://handels.se/att-paverka/pa-jobbet/kollektivavtal/

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap

E
C
A
Förmåga att:
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
  • Sh
  • Sh
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är upp-byggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att:
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  • Sh
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Förmåga att:
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
  • Sh
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förmåga att:
söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  • Sh
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Förmåga att:
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  • Sh
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Förmåga att:
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  • Sh
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Förmåga att:
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  • Sh
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldig-heter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Förmåga att:
söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  • Sh
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för väl-utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: