Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen

Skapad 2018-09-03 09:37 i Höjdens förskola Halmstad
Förskola

Innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med kroppen under det här läsåret.

 

Varför?

Vi har ett gemensamt mål på Höjden att skapa en gemenskap i huset och därför kommer alla avdelningar att arbeta med tema kroppen. Vi valde kroppen eftersom det är ett ämne som är konkret och passar barn i alla åldrar.  Barnen ska känna sig inkluderade i temat genom att vi erbjuder olika aktiviteter som passar olika åldrar och intressen.

Syftet med temat är att barnen ska öka sin förståelse sin kropp och alla barn ska känna sin inkluderade i verksamheten.

 

Hur?

Vi pedagoger har sett att barnen visat intressen för ögon och därför kommer vi att börja arbeta med det för att sedan se hur vårt temarbete utvecklas. Vi kommer att vara uppmärksamma på barnen intresse, tankar och funderingar för att ha en verksamhet som utgår från barnen. Vi vill att barnen ska utvecklas efter sin förmåga och kommer därför erbjuda olika aktiviteter till barnen.

Vi kommer även att börja terminen med att sjunga sånger och ramsor om kroppen för att konkretisera på ett lekfullt sätt.

Vårterminen kommer vi att inleda med att börja arbeta med näsan och lukt.

 

Miljö

Vi vil ha en miljö som bjuder in till lek och lärande. Miljön ska genomsyra temat.

Vi kommer att ha en lärvägg inne på avdelningen som ständigt utvecklas och som visar vad vi arbetar med just nu. Väggen kommer även att användas för dokumentation. Vi ser gärna att ni vårdnadshavare kommer i på avdelningen och tar del av vår verksamhet.

Dokumentation

Vi kommer att använda vår lärvägg för att sätta upp dokumentation samt använda Unikum för att göra lärloggar på barnen.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: