Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering SA17D Tyska 1 och 2

Skapad 2018-09-03 11:08 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Moderna språk Moderna Språk - Tyska
Planeringens tidsåtgång kan komma att förändras. Steg 2 tyska kommer senare under terminen.

Innehåll

 

SA17D Läsårsplanering steg 1 och 2

Steg 1 v. 35-50

Kapitel 1-3 repetera:

V. 35

Grammatik:

 • Alfabetet

 • Personböjning av verb i singular och plural

 • Siffror 1-100

 • Klockan

 • Hjälpverben haben och sein

 • Han, hon, den/det eller de

 • Singular och plural

Muntligt och läs:

 • Presentation

 • Frågeord

 • Veckodagar

 • Månader

 • Fritidsintressen

Ordkunskap: Rullande schema – Kahoot (När vi har kommit igång)

Att göra kapitel 4-7:

Kap 4:

v. 36

Fortsatt repetition av kap. 1-3 vid behov, samt påbörja kapitel 4 för de som känner sig redo.

Intro s. 80-81 (öva ord, lyssna, kombinera)

Die Abenteuershow: lyssna, läs, öva ord, skriv egen presentation

Översätt s. 85 – lämna in

Hörövning s. 87

Grammatik: der, das eller die, ein eller eine

v. 37- 38

Das Familienfoto: lyssna, läs, öva ord

Släktskapsord s. 94: Gör ditt eget Stammbaum

Skriv ett brev: Meine Familie s. 95 – lämna in

Hörövning s. 96

Glosor att öva på: årstider och månader

Muntlig övning s. 97

Grammatik: Han, hon den/det eller de

Mindre test kap 4

Kap 5:

v. 39

Intro s. 108-109 (öva ord, lyssna, diskutera)

1000 Euro im Lotto: Lyssna, läs, diskutera

Grammatik: Ackusativobjekt s. 112

v. 40

Was möchten Sie?: Lyssna, läs, öva uttryck och tilltal

Hörövning s. 119 (öva färger)

v.41-42

Probleme, Probleme!: Lyssna, läs, diskutera och fundera (likheter/skillnader mellan språk)

Muntligt: beskriv dig och andra

Hörövning s. 126

Grammatik: Räkneord och årtal

Hörövning s. 128

Test kap 5

Kap 6:

v. 43

Intro s. 134-135 (öva ord – diskutera, lyssna – diskutera)

Am Bahnhof: lyssna, läs, diskutera ord och uttryck

Muntligt: Am Bahnhof – rollspel (öva glosor)

Hörövning s. 139

Grammatik: pluraländelser

v. 45

Nach dem Weg fragen: lyssna, läs, öva dialoger

Muntligt: Eine Stadtrundtour (s. 144)

Skrivinlämning: Eine Wegbeschreibung s. 145

v. 46

In der Jugendherberge: lyssna och läs

Att fylla i formulär (s. 149 och 151)

Hörövning s. 150

Grammatik: Possessiva pronomen s. 152

v. 47

Ein Zimmer ist weg!: lyssna och läs

Skrivövning: Att skriva ett mail inledning avslutning, boka rum s. 158

Hörövning s. 159

Grammatik: sin, sitt, sina

Test kap. 6

Kap 7:

v. 48-50

Intro: muntlig övning, glosor, lyssna

Mein Lieblingsessen: lyssna, läs, öva dialoger

Hörövning: Mahlzeit

Grammatik: modala hjälpverb

Mittag für zwei: lyssna, öva dialoger

Hörövning: s. 178

Am Schnellimbiss: lyssna och diskutera (muntlig övning)

Grammatik: personliga pronomen i ackusativ

Eine Reise – zehn Tage – vier Länder (bara lyssna och sedan diskutera)

Test kap. 7

Steg 2 v. 2-25

Det som är gulmarkerat i nedanstående planering har vi gjort och det som är grönmarkerat håller vi på med. Jag uppdaterar regelbundet.

v. 2-6 Grammatik - possessiva och personliga pronomen i nominativ och ackusativ Steg 1 och 2 boken.

v. 7-25 Steg 2, med stöd av steg 1-boken

 

Huvudteman

 

Resa: Semester/Lov

 

Kropp och mående

 

Möten/inbjudningar

 

Skola och utbildning

 

Boende

 

Spel och sport

 

 Grammatik att fokusera på

 

Ta stöd av Minigrammatik s. 190-206

 

Grammatik steg 1 repetition sker löpande

 

 • Alfabetet

 • Verb – personböjning, singular och plural

 • Dela in orden i ordklasserna: substantiv, adjektiv och verb

 • Siffror 1-20, 21-100, 101 - 1000000

 • Maskulin, feminin och neutrum (der, die, das)

 • Klockan – prepositioner

 • Hjälpverben: haben/sein

 • Adjektiv (s.81)

 • Han, hon, den, det eller de

 • Vad har du? Jag har ett ackusativobjekt

 • Årtal

 • In dem – im, bei, mit osv.

 • Singular – plural

 • Possessiva pronomen

 • Modala hjälpverb (utförligare genomgång steg 2 i augusti)

 • Ordföljd

 • Personliga pronomen Nominativ - Ackusativ

 

 

 

Grammatik steg 2 (nytt)

 

 • Perfekt:

    • av svaga verb

    • av starka verb

    • med haben och sein¨

 • Prepositioner som styr

    • Ackusativ

    • Dativ

    • Ackusativ eller dativ

 • Modala hjälpverb

 • Löst sammansatta verb

 • Personliga pronomen i dativ

 

 

 

Glosor/Helfraser

 

Ta stöd av Ord och frasbank sid 185-189

 

Repetition steg 1

 

 • Repetera presentation, frågeord, veckodagar, månader, fritidsintressen, siffror 1-100, egenskapsord, yrken, färger, kläder, årtal, mat

 • Ha som mål att lära 10 nya glosor varje vecka

 

Steg 2

 

 • Semester/Lov

 • Väder och väderstreck

 • Läkarbesök

 • Kroppen

 • Lära känna-fraser

 • Festivaler och högtidsfraser

 • Skola

 • Yrken

 • Hushållssysslor

 • Rum och möbler

 • Brevfraser

 

 Skrivuppgifter och muntliga övningar

 

 • Mina lov - skriftligt

 • Hur är vädret? muntligt

 • Beskriv en bild muntligt

 • Skriv ett vykort eller ett brev

 • Då mår jag bra

 • Det här är jag

 • En fest

 • Här bor jag – på landet eller i stan.

 

 Hörövningar

 

 • Boken Lieber Deutsch 2

 • Skolverket - bedömningsprov

 • www.ur.se

 

Uppgifter

 • Meine Ferien

 • Eine Ansichtskarte

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: