Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal 18/19 Almekärr förskolor

Skapad 2018-09-03 13:21 i Lerum
Medarbetarsamtal
Almekärrförskolor

Innehåll

 

Arbetsmiljö - Hur ser du på ditt arbete och din arbetssituation i stort? Vad är svårast i ditt uppdrag? Vad ger dig mest energi? Balansen mellan arbete och fritid? Hur fungerar samarbetet i arbetslaget? Hur trivs du med mig som chef och oss som team? 

 

Nuläge och framtidsutsikter -Planerar/önskar du någon förändring framöver när det gäller din anställning? (öka/minska arbetstiden, pension, ev. ledigheter) 

 

 

 

Personligt mål - Formulera ett personligt mål, skriv ned det så samtalar vi om det. 

 

 

 

I årets mål och visions bild talar vi om olika områden. Hur jobbar du med dessa? Hur syns det i ditt arbete med barnen/ föräldrarna, vad gäller

  • Barns delaktighet i samhället
  • Estetiska lärprocesser
  • Olikheter berikar/Normkritisk tänkande

 

På vilket sätt Synliggör du barns lärande i din pedagogiska dokumentation, även de ämnes specifika som står beskrivna i Lpfö?

 

Hur jobbar ni i ert arbetslag med dessa frågor och hur enar ni er. 

 

Hur jobbar du med föräldrars förståelse av GR enkäten och kommunens inriktningsmål minskade barngrupper

 

 

Kompetensutveckling - Finns det något område där du behöver mer kunskap och kompensutveckling

 

 

Övrigt som du vill prata om på medarbetarsamtalet 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: