Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsuppgifter i svenska v.35-38

Skapad 2018-09-03 16:18 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F – 7 Svenska
Vad är det pojkarna ser och hör vid huset vid vägens slut? Skulle du våga dig dit på natten? När du läser boken " Huset vid vägens slut " av Magnus Nordin kommer du få veta hemligheten med huset. Parallellt med detta kommer du få lyssna och sen skriftligt återge en grekisk myt. En bra träning i att formulera dig skriftligt. Du kommer också få skriva en berättelse utifrån en bild.

Innehåll

Arbetsuppgifter

Du kommer att få arbeta med tre större uppgifter under ca fyra veckor:

Läsa - Vi kommer att läsa boken " Huset vid vägens slut " av Magnus Nordin. Vi kommer att varva högläsning i grupper med att jag högläser för er. Under läsningens gång kommer vi att diskutera innehållet tillsammans. Ni kommer också skriftligt få arbeta med uppgifter till boken. 

Lyssna och skriva - Jag kommer att berätta en grekisk myt som du sen ska återberätta skriftligt. Det gäller att lyssna för att sen kunna formulera dig i skrift. Man ska kunna läsa din text och förstå handlingen i myten.

Skriva - Du kommer att få en bild som föreställer en sjöbod ute vid havet någonstans. Vad finns där inne? Vem bor där? Vad händer? Du ska fantisera med utgångspunkt från bilden. Viktigt att du medvetet arbetar med ditt språk. Jag kommer självklart ge respons på det du skriver.

Bedömning

Din högläsning - Jag kommer att lyssna på ditt flyt i läsningen. Jag kommer att bedöma din läsförståelse utifrån uppgifterna till boken.

Återberättandet av myten - Hur skriver du? Kan du skriva med en röd tråd?

Fantasiberättelsen utifrån en bild - Hur skriver du berättande texter? Här tittar jag både på innehåll och språk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: