Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk samling

Skapad 2018-09-03 17:31 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Pedagogisk samling
Förskola
Pedagogisk samling som daglig återkommande aktivitet.

Innehåll

Nuläge

Varje dag samlas alla barn på Grön för att ha en pedagogisk samling tillsammans med oss pedagoger. Samlingen startar med en välkomstsång och vi går sedan igenom vår almanacka; vilken dag det är, datum, månad, år och årstid samt namnsdagar.

Vid uppstarten av verksamheten i höstas planerade vi även in namnsånger och namnlekar.

Måndagar har vi gemensam samling, tisdagar har vi Berättarstolen, onsdag och torsdag har vi temasamlingar i våra uppdelade grupper.

Syfte och mål

En gemensam stund då alla barn är samlade tillsammans.

Lära sig varandras namn.

Att varje barn blir sett och att barnen ser varandra i gruppen.

Gruppstärkande aktivitet för att öka sammanhållningen och skapa en "vi-känsla".

Almanackans dagar, månader, årstider och år.

Att kunna lyssna och ta en instruktion.

Träna på turtagning och att visa hänsyn.

Att få inflytande och känna delaktighet över sin dag på förskolan.

Berättarstolen - att få träna på att prata inför grupp, att lyssna och att ställa frågor till varandra.

Genomförande 

Samlingen är återkommande, samma tid, varje dag, för att skapa kontinuitet, förutsägbarhet och trygghet. Alla barn på avdelningen är delaktiga och alla pedagoger. Det är vår gemensamma stund då vi alla är samlade.

Vi har valt att en dag i veckan ha "Berättarstolen" då barnen får turas om att ta hem en påse och lägga i en utvald sak som de sedan får berätta om för de andra barnen i samlingen. Detta i syfte att utveckla sin berättande förmåga, sitt talspråk och att våga prata (eller visa) inför gruppen. Varje barn får möjligheten men bestämmer själv hur mycket och om vad hen vill berätta.

Under temasamlingarna får barnen möjlighet att fördjupa sig inom de projekt vi jobbar med i Smaragd/Diamantgrupperna. Vi tar t ex reda på fakta eller berättar för varandra om saker som hänger ihop med temaarbetet.

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av ipad och genom att skriva ner barnens tankar och funderingar. Hur kan vi gå vidare och vad behöver vi tillföra för att utveckla och utmana?

Vi filmar Berättarstolsövningen så att vi sedan kan lägga ut den i Unikums lärlogg.

 

Utvärdering

Vi utvärderar på vår gemensamma reflektionstid på måndagar. Vad fungerar bra? Vad behöver utvecklas? Vilka utmaningar behövs? Vad har barnen lärt sig? Hur ska vi gå vidare?

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: