Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering i Bild och Musik åk 3

Skapad 2018-09-04 08:05 i Hindås skola Härryda
Lokal pedagogisk terminsplanering i bild för år 3-4
Grundskola 3 Bild Musik
Vi kommer att arbeta med olika material och tekniker för att lära oss om de grunder som bygger upp en bild; färg, form, linje, yta samt lära oss att måla till historiska kompositörers verk i Musikens rytmer!

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN I BILD OCH MUSIK ÄR ATT DU SKALL UTVECKLA

 • din förmåga att använda olika tekniker och material.
 • din förmåga att framställa bilder och har en tilltro till din egen förmåga.
 • din förmåga att samtala kring bilder och reflektera över din skapande process.
 • din förmåga att måla till olika kända symfoni skapare.

Det här skall vi göra:

 • Under bildlektionen  kommer vi att läsa berättelser som skildrar olika musikkompositörers verk.  Under tiden eleven skapar sin konst kommer de att lyssna på kompositörernas musik.
 • Göra bilder genom att använda olika tekniker, tex. färgpennor, pastell, vattenfärg, tryckteknik, collage, lera,samt blyerts.

 • Arbeta med att kreativt skapa inom ämnet bild.

 • Samtala kring bilder och reflektera kring din arbetsprocess.

 • Arbeta med att kunna skapa i ämnet bild i samband av olika musikala generar.

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att använda olika tekniker och material.

 • Din förmåga att samtala kring bilder och din skapande process.

 • Din förmåga att koppla bild med musik.
 • Att du är med och lyssnar och pratar om de olika musikerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3

Matriser

Mu Bl
omdömesmatris Bild åk 1-3 Hindås skola

Skapa bilder på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar arbetet med att skapa bilder.
Du använder former, färger, linjer, ytor och för- och bakgrund.
Du använder former, färger och linjer, ytor, för- och bakgrund på ett fungerande sätt.
Använda material, tekniker och verktyg på årskursanpassad nivå.
Du prövar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg på ett självständigt och fungerande sätt.
Berätta med egna bilder på en årskursanpassad nivå.
Du gör en bild.
Andra förstår vad du vill berätta med din bild om du förklarar.
Andra förstår vad du vill berätta med din bild utan att du behöver förklara.
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem och med hjälp av stöd utveckla idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem utveckla egna idéer.
Beskriva den egna arbetsprocessen och resultatet av ditt arbete på en årskursanpassad nivå.
Du ger en enkel beskrivning av ditt arbete.
Du ger en enkel beskrivning av arbetsprocessen och förklarar hur den påverkat resultatet.
Du beskriver sambanden mellan de olika delarna i arbetsprocessen och förklarar hur det påverkat resultatet.

Första bedömningsnivån: eleven är på väg mot målen för årskursen. Andra bedömningsnivån: eleven har godtagbar nivå. Tredje bedömningsnivån: eleven ligger över det godtagbara.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: