Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och Mänskliga rättigheter samhällskunskap år 7

Skapad 2018-09-04 08:33 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Under arbetsområdet mänskliga rättigheter kommer du bland annat att arbeta med vilka de mänskliga rättigheterna är, vad FN och andra organistationer gör för att främja de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen samt hur de mänskliga rättigheterna på många håll i världen kränks.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Ett arbetsområde i shk. Under arbetsområdet kommer du bland annat att arbeta med vad demokrati och diktatur innebär och vilka de mänskliga rättigheterna är, vad FN och andra organisationer gör för att främja de mänskliga rättigheterna, samt hur de mänskliga rättigheterna på många håll i världen kränks. Du tränar och visar din förmåga att använda begrepp, föra resonemang och argumentera.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

 

-gemensamma genomgångar

-textstudier

-informationssökning på nätet

-film
- diskussionsövningar

Du tränar framförallt på att använda begrepp, föra resonemang och argumentera.

SOS samhälle 8 kap "Demokrati och diktatur" (4-23)och "Parti och ideologi" (24-43)

Vi använder oss av studi.se och digilär.se

Visa vad du lärt dig


Din kunskap visar du genom att:
- resonera och redogöra för demokrati och diktatur och de mänskliga rättigheterna muntligt och skriftligt
- kunna använda dig av begreppen demokrati, diktatur, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och andra begrepp som är bärande för att kunna föra ett resonemang och argumentera.


Du gör det genom:

-Flera mindre uppgifter som bemöter de olika kunskapskraven

-Du kan visa både skriftligt och muntligt

 

Tidsram:

v 34 - 38

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: