Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning årskurs 7

Skapad 2018-09-04 09:59 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Taluppfattning årskurs 7 Upptäck mönstret i vårt talsystem, olika former att presentera tal såsom decimaltal och bråktal. Träna att göra en uppskattning och använda dig av överslagsräkning. Se samband mellan tal i talföljder och hitta smarta strategier som gör matematiken enkel.

Innehåll

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

I arbetsområdet med tal kommer vi att arbeta med:

·         Naturliga tal

·         Negativa tal

·         Tal i bråkform

·         Tal i decimalform

·         Samband mellan tal

·         Avrundning

·         Överslagsräkning

Vi övar huvudräkningsstrategier och skriftliga beräkningsmetoder samt begrepp som hör till de fyra räknesätten.

Arbetsområdet startar vecka 34 och avslutas vecka 38 (prov v 38).
Planering i form av arbetsschema har delats ut till eleverna där de har möjlighet att välja olika svårighetsnivåer, bas, standard, utmaning. Det är under kursens gång möjligt att byta mellan de olika nivåerna.

 

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

Kopplingar till läroplan i Matematik

Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

 

 

 

Centralt innehåll

  • Kopplingar till centralt innehåll i kursplanen för Matematik 7-9

    Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

Mål

När du har arbetat med det här arbetsområdet skall du visa förståelse för:

·         hur vårt talsystem är uppbyggt

·         samband mellan räknesätten

När du har arbetat med det här arbetsområdet skall du kunna:

·         storleksordna tal

·         multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

·         avrunda tal

·         använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten

·         räkna med överslagsräkning

·         räkna med de fyra räknesätten

·         prioriteringsreglerna

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Genom att vid problemlösning använda strategier och metoder som är lämpliga för just den uppgiften.
Vara delaktig vid genomgångar och uppgifter som löses i grupp, kunna resonera kring och presentera dina lösningar av uppgifter. Genom att använda dig av rätt matematiska begrepp i dessa diskussioner. 

Bedömning

Kvaliteten på elevens kunskaper bedöms gentemot kunskapskraven.

Kunskapsutvecklingen stäms av kontinuerligt under arbetets gång genom:

·         samtal med eleven/eleverna

·         diskussioner vid genomgångar

·         korta test

·         elevens deltagande och aktivitet i par- och gruppuppgifter

·         prov
Matriser

Ma
Taluppfattning årskurs 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonera och diskutera
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Förstå och använda begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redovisning och matematiska resonemang
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: