Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småkryp

Skapad 2018-09-04 10:01 i Håsta förskola Norrtälje
Förskola
Barnen har visat ett stort intresse för småkryp och det blir utgångspunkt för årets projekt.

Innehåll

Var är vi? (Bakgrund, nuläge)

Då barnen visar ett stort intresse för småkryp följer vi upp deras intressen inom vårt utvecklingsmål naturvetenskap och teknik.

Vart ska vi? (Mål och syfte)

vi ska beröra fokusområdena "normer och värden", "språk", "matematik" och "Naturvetenskap och teknik" samt koppla alla dessa till målområdet inom naturvetenskap och teknik.

Hur? (aktivitet och planering) 

Vi startar upp med fokusområde "Normer och värden". Det har på avdelningen flyttat in två sniglar som vi utifrån barnkonventionens sjunde artikel, "alla har rätt till ett eget namn", namngivit tillsammans med barnen. Anpassningar av inom- och utomhusmiljö anpassas utifrån målområdet samt barnens intressen.

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: