Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SANNOLIKHET

Skapad 2018-09-04 10:13 i Tiundaskolan Uppsala
Kunskaper om sannolikhet kan vara bra för att förstå olika typer av spel och kunna räkna ut sannolikheten att vinna högsta vinsten t.ex. på ett lotteri, men sannolikhet används också i samhället till allt från att räkna fiskar i en sjö till att beräkna risken för en härdsmälta i ett kärnkraftverk.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Hur stor är sannolikheten att du vinner när du spelar spel eller att du får grönt ljus när du passerar två lysen? Hur många kombinationer finns det på ett hänglås eller på hur många olika sätt kan man bilda en kö av fyra personer? Vi kommer att arbeta med sannolikhet i september.´

Innehåll

Arbetsområde Sannolikhet

Eleven ska :

- kunna förklara vad som menas med begreppet sannolikhet

- kunna räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa med hjälp av t.ex. ett träddiagram. 

- känna till hur sannolikheten kan bestämmas genom att göra ett praktiskt försök. 

Målet med undervisningen

I ämnet matematik behöver olika elever olika förklaringsmodeller. Detta görs både som genomgångar men även individuellt. För att nå största möjliga framgång kommer undervisningen att innehålla:

- Genomgångar, teoretiska och praktiska

- Räkning på olika moment inom området sannolikhet

- Diagnos 13/8 för att få feedback på det egna kunnandet

- Skriftligt prov 20/9. 

Alla elever ska känna sig fria att komma med förslag på hur undervisningen kan göras intressant och ge ökad förståelse som utvecklar er elever. Kom gärna med era idéer och synpunkter så att alla kan ha inflytande.

Undervisningens innehåll

All bedömning sker med utgångspunkt från kursplanen i matematik i Lgr 11.

• din förmåga att förstå och hitta lösningar på matematiska problem

• din förmåga att välja lämplig lösningsmetod

• din förmåga att både muntligt och skriftligt redovisa dina tankar och slutsatser

• din förmåga att bedöma dina lösningars rimlighet

Allt med utgångspunkt från de moment som beskrivs under "Målet med undervisningen".

Detta kommer att bedömas

All bedömning sker med utgångspunkt från kursplanen i matematik i Lgr 11.

• din förmåga att förstå och hitta lösningar på matematiska problem

• din förmåga att välja lämplig lösningsmetod

• din förmåga att både muntligt och skriftligt redovisa dina tankar och slutsatser

• din förmåga att bedöma dina lösningars rimlighet

Allt med utgångspunkt från de moment som beskrivs under "Målet med undervisningen".

Planeringen

6/9 Göra klart träddiagram, genomgång komplementhändelse.

10/9 - 11/9 Kombinatorik 

13/9 Diagnos Sannolikhet 

17/9 - 18/9 Repetera sannolikhet inför prov 

20/9 Prov på sannolikhet   

 

Gå gärna in på matematikbokenxyz.se och titta på genomgångar om sannolikhet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
SANNOLIKHET

E
C
A
Problemlösning Måste uppnås!
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

E
C
A
Matematiska metoder Måste uppnås
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Redovisa och diskutera matematik Måste uppnås
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: