Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allemansrätten

Skapad 2018-09-04 10:32 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Allemansrätten

Innehåll

 

  • Du ska läsa och ta reda på specifik information om ditt "område" inom Allemansrätten.

  • Du ska sammanfatta det du läst, resonera kring det du läst, ha egna åsikter kring det du läst och motivera varför du tycker som du gör och göra en Google presentation. 

  • Du ska lämna in din Google presentation till Sarah senast den 6/9.

  • Du ska redovisa för dina kamrater på torsdag 6/9.

 

Matriser

SFI
Kunskapskrav kurs D, SFI, Halmstad

Kunskapskrav kurs D Sfi Läsförståelse - Muntlig produktion - Skriftlig färdighet

Inte godkänd
E
C
A
Uppgift inlämnad och redovisad
Du har inte lämnat in din uppgift
Du har lämnat in din uppgift.
Läsförståelse
Du når inte upp till kunskapskravet.
Eleven läser berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet.
Eleven läser berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer.
Eleven läser berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer och vissa nyanser.
Muntlig produktion
Du når inte upp till kunskapskravet.
Eleven berättar om och beskriver i enkel form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner.
Eleven berättar om och beskriver i utvecklad form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner.
Eleven berättar om och beskriver i välutvecklad form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner.
Du når inte upp till kunskapskravet.
Eleven uttrycker sig med visst flyt och till viss del sammanhängande samt visar viss språklig variation.
Eleven uttrycker sig med relativt gott flyt och sammanhängande samt visar förhållandevis god språklig variation.
Eleven uttrycker sig med gott flyt och väl sammanhängande samt visar god språklig variation.
Skriftlig färdighet
Du når inte upp till kunskapskravet.
Eleven skriver med visst flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen.
Eleven skriver med relativt gott flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen.
Eleven skriver med gott flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen.
Du når inte upp till kunskapskravet.
Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar viss variation i ordförråd och meningsbyggnad.
Eleven skapar fungerande struktur i sina texter och visar förhållandevis god variation i ordförråd och meningsbyggnad.
Eleven skapar väl fungerande struktur i sina texter och visar god variation i ordförråd och meningsbyggnad.
Du når inte upp till kunskapskravet.
Eleven använder med viss säkerhet enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter.
Eleven använder med relativt god säkerhet både enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter.
Eleven använder med god säkerhet både enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter.
Ny aspekt
Du har inte redovisat muntligt.
Du har redovisat muntligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: