Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 7

Skapad 2018-09-04 10:43 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Musik
Du kommer att spela och sjunga tillsammans med andra. Du får lära dig grunderna när det gäller melodi, ackord, trummor och bas. Du kommer att lyssna och lära dig om instrument och instrumentgrupper samt hur de kopplas till folkmusik, konstmusik och populärmusik. Du kommer lära dig om rösten och du kommer också att arbeta med eget skapande.

Innehåll

Tidsperiod

En termin (HT eller VT)

Så här kommer vi att arbeta:

I åk 7 kommer du att spela, individuellt och i grupp. Teoretiska genomgångar  om grunderna (dur, moll. melodi, toner, tabulatur och trumkomp). Du kommer att sjunga i grupp och lära dig mer om olika röstideal och om hur rösten fungerar. Du kommer att arbeta i Classroom med uppgifter om ensemble- och orkesterinstrument och dina kunskaper kommer att testas i ett prov om detta. Eget skapande i form av att sätta ihop ackord, text/melodi samt området folkmusik kommer du också att hinna med under terminen.

 

Kunskapskrav och bedömning

Se stadiematrisen i musik. Lärare fyller i matrisen när ett område är avklarat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: