Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Annegården NF Normer och värden ht 2018

Skapad 2018-09-04 10:50 i Annegårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. 

 

Förväntade effekter 

(Kännetecken som vi förväntar oss att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning)

- När barn bjuder in andra i lek och samtal

- När barn försöker lösa konflikter

- När barn försöker läsa av kompisars känslor och önskemål

 

Planerade insatser

 

 

Metodval

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: